Bjorn Lunden

Systemunderhåll - Etikettinställning

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

Under Arkiv-Systemunderhåll-Etikettinställning har du möjlighet att lägga till inställningar för utskrift av etiketter på A4-ark. Om du har olika typer av etikettark kan du lägga upp flera olika profiler här. När du sedan skriver ut dina etiketter väljer du vilken profil/etikettinställning du vill använda dig av.

Arbetsgång

 1. Välj Ny, ange Id och Namn för just de här inställningarna.
 2. Ange hur många etiketter du har i bredd och i höjd på ditt etikettark. Du ställer dessutom in marginaler och väljer i vilket teckensnitt utskriften ska göras.
 3. Välj sedan OK.

Om du vill redigera en redan befintlig inställningsprofil, markera den aktuella etiketten samt välj Redigera. Vill du ta bort en redan befintlig, markera den aktuella etikettinställningen samt välj Ta bort.

Utskrift etiketter

I programmet finns flera möjligheter att skriva ut etiketter. Du kan skriva ut kundetiketter och artikeletiketter.

Utskrift kundetiketter

 1. Gå till Utskrift-Etiketter och Avier-Kundetiketter.
 2. Gör dina inställningar över vilka kunder du vill skriva ut etiketter för.
  Kund – Klicka på kund för att välja enstaka kunder ur ditt kundregister. Vill du skriva ut ett intervall av kunder skriver du in första och sista kundnumret med ett bindestreck mellan.
  Leverans adress id – Här kan du välja att skriva ut leveransadresser
  Kategori – Här kan du selektera att utskriften bara ska gälla kunder i en viss kategori.
  Postnummer – Här kan du selektera att utskriften bara ska gälla kunder med ett visst postnummer.
  SQL – Här skriver man så kallade SQL-frågor för att få ut ett speciellt urval av kunder. Skriver du t.ex. city=’Hudiksvall’ får du ut kundetiketter inom staden Hudiksvall. Detta kräver lite kunskaper om SQL, hör av dig till supporten om du vill ha hjälp.
  Töm rader – Om du valt att skriva ut en enstaka kundetikett kan du här välja att tömma rader innan du skriver ut nästa.
 3. Klicka på OK när du gjort dina inställningar.
 4. Du får ett meddelande om hur många urvalet omfattar.
 5. Välj etikett på löpande eller A4.
 6. I den sista rutan får du möjlighet att välja t.ex. Etikettark (etikettinställningar) samt skrivare.

Utskrift artikeletiketter

 1. Gå till Utskrift-Etiketter och Avier-Artikeletiketter.
 2. Gör dina inställningar över vilka artiklar du vill skriva ut etiketter för:
  Artikel – Välj artikel genom att klicka på knappen Artikel. Vill du skriva ut ett intervall av artiklar skriver du in första och sista artikelnumret med ett bindestreck emellan.
  Varugrupp – Om du vill selektera din utskrift på varugrupper kan du skriva in dem här. Om du vill lägga in flera varugrupper skriver du in idnumren med ett kommatecken mellan.
  Leverantör – Om du lagt upp leverantörer på artikelkortet kan du selektera på dessa här.
  ProdId hos lev – Om du registrerat artikelnummer hos leverantör på artikelkortet kan du även selektera på detta här.
  SQL – Här skriver man så kallade SQL-frågor för att få ut ett speciellt urval av kunder. Skriver du t.ex. lagerplats=’A10′ får du ut artiklarna inom lagerplats A10. Detta kräver lite kunskaper om SQL, hör av dig till supporten om du vill ha hjälp
 3. Klicka på OK när du gjort dina inställningar
 4. Du får ett meddelande om hur många urvalet omfattar.
 5. Välj etikett på löpande eller A4.
 6. I den sista rutan får du möjlighet att välja t.ex. Etikettark (etikettinställningar) samt skrivare.
warning Created with Sketch.