Bjorn Lunden

Systemunderhåll - BL Konto

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

BL Konto är benämningen på det användarkonto som gemensamt används för flera av tjänsterna från Bjorn Lunden. Bland annat finns vissa integrationer mot BL Administration med bland dessa; e-fakturering, BL Byråstöd, Company Expense. Även BL Bokslut och BL Skatt i molnet kräver ett BL Konto, liksom våra e-kurser.

Inifrån BL Administration kan du skapa ett BL Konto för e-fakturering, alternativt lägga till tjänsten e-fakturering på ett redan befintligt BL Konto som du använder för någon av våra övriga tjänster. Du når funktionen under Arkiv – Systemunderhåll – BL Konto.

Observera att det i dagsläget endast är möjligt att skapa BL Konto för tjänsten BL Fakturaflöde inifrån BLA.

När du klickar på knappen öppnas en webbsida där följande uppgifter finns/anges:

  • Betalande kund–Uppgifterna hämtas från ditt kundnummer/din licens hos oss.
    Om någon annan än ditt företag ska stå som betalande kund för tjänsten E-fakturering behöver du kontakta oss på supporten
  • Dataägare – Uppgifter om dataägaren hämtas från företagsuppgifterna i det aktuella företaget i BL Administration. Det är viktigt att företagsnamn och organisationsnummer finns angivet under Arkiv – Företagsuppgifter – Generella för att kontot ska kunna skapas eller tjänsten ska kunna läggas till.
  • Användare – Här anges e-postadressen för den eller de användare som ska ha möjlighet att använda tjänsten E-fakturering. Om användaren inte finns i BL Konto sedan tidigare skickas ett aktiveringsmail ut till adressen med uppmaning om att skapa ett användarnamn och ett lösenord för de tjänster som omfattas av BL Konto.

När en användare skapats och/eller tjänsten lagts upp på en befintlig användare kan användarnamn och lösenord för BL Konto kopplas samman med den användare du loggar in i BL Administration med. Detta gör du under Arkiv – Systemunderhåll – Användare genom att klicka in dig på en befintlig användare och komplettera uppgifterna under BL Konto.

Här kan du läsa mer om programmets Användarhantering.

Guide taggad med: BL konto systemunderhåll BL konto
warning Created with Sketch.