Björn Lundén AB

Id-register

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

Många register i programmet bygger på att du anger ett unikt id för varje post. Tex när du lägger upp företag eller andra register. Dessa id kan du inte ändra i efterhand. För att listorna ska bli lättöverskådliga och sökbara bör du känna till att programmet använder alfanumerisk sortering.

Alfanumerisk sortering

Alla sorteringar som görs i programmet – som exempelvis listor, register eller utskrifter – sker alfanumeriskt. Alfanumerisk sortering innebär att bokstäver sorteras i alfabetisk ordning och siffror från låg till hög. Siffrorna ordnas så att alla som börjar på 1 kommer före de som börjar på 2 osv. 199 kommer alltså före 20 och 29 kommer före 3, bokstäver sorteras in i bokstavsordning efter siffror.

Det här är särskilt viktigt att tänka på när du lägger upp ett Id (t ex för kunder, leverantörer, anställda eller något annat). Du bör därför fylla ut med nollor till vänster om första siffran. Du måste då tänka på hur stort antal du kommer att behöva lägga upp av ett speciellt Id. När du t ex ska börja lägga upp kunder och vet att du aldrig kommer att behöva lägga upp fler än 999 kunder väljer du 001 som första Id. Är du tveksam om det kommer att räcka väljer du i stället 0001 som första.

Guide taggad med: Id-register
warning Created with Sketch.