Bjorn Lunden

Systemfrågor (SQL)

Uppdaterad

Från och med version 2024.2.101 kan man under Arkiv – Systemunderhåll – SQL-fråga hämta in så kallade systemfrågor. Detta är färdiga SQL-frågor som resulterar i listor/tabeller som kan vara efterfrågade eller användbara på olika vis. Många av de är klara att köra som de är, men vissa behöver kompletteras med t.ex datumintervall eller ID på det som ska hämtas. Resultatet visas som en lista/tabell och kan enkelt exporteras till Excel för vidare bearbetning.  

Listan på färdiga frågor hämtas in tillfälligt (så länge fönstret är öppet) när du trycker på knappen Hämta systemfrågor. På så vis hålls listan alltid aktuell och uppdaterad.  


 

För att en fråga ska kunna köras måste den börja med select eller with. Om det finns en informationsrad i VERSALER innan frågan måste denna tas bort och frågan flyttas upp innan man trycker på Test (första raden får inte vara tom).

 

Det finns frågor som är redo att köras som de är utan att röra något, och frågor som kan behöva kompletteras (dessa är markerade med # och börjar med en informationsrad). Frågor utan markering och som endast är skriven i gemener går att köra direkt som den är. Det gör man genom att välja frågan i listan och sen trycka på Test.  

Frågor som behöver kompletteras med till exempel datum eller ID är markerade med #ANPASSAS och föregås av information skriven i versaler. Även de uppgifter som behöver kompletteras i frågan är skriven med versaler. Om en fråga är markerad med * betyder det att frågan går att köra som den är efter att informationsraden tagits bort, men vid behov också kan anpassas på angivna platser.


Observera att datum och de flesta id alltid måste omslutas av enkla citattecken, t.ex datum='2023-08-31' eller id=A'101'

 

Vill man få ut listan i Excel för vidare bearbetning trycker man på Excel-knappen efter att listan har hämtats in.  

 

Aktuella systemfrågor: 


warning Created with Sketch.