Björn Lundén AB

Systemunderhåll - Användare i aktivt företag

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

Under Arkiv – Systemunderhåll – Användare i aktivt företag visas alla användare som loggat in i företaget med information om när de senast varit inloggade, en liten figur i kolumnen längst till höger visar de användare som är aktiva just nu. Här inkluderas alltså även användare som inte finns upplagda i den egna företagsgruppen. Det kan t.ex. röra sig om företagets revisor. Denna funktion är främst tänkt för de användare som kör sin databas i molnet.

Om det finns ett behov kan du logga ut en användare som kanske glömt att logga ut eller fått ett avbrott och därmed spärrar inloggningen. Markera i så fall aktuell användare och klicka på Koppla bort. Om den bortkopplade användaren faktiskt är inne och kör kommer denne att tvingas att logga in på nytt för att kunna fortsätta arbetet.

Om det vid inloggning i ditt molnföretag skulle vara så att alla de användare du har licens för redan räknas som inloggade i företaget pga att du glömt loggat ut eller fått avbrott i programmet kommer du först mötas av följande dialog:

Väljer du här att ”Visa aktiva användare” kommer du vidare till nedan dialog där du har möjlighet att logga ut användare.

warning Created with Sketch.