Bjorn Lunden

Systemunderhåll - Kopiering mellan företagsgrupper

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

Efter det att en företagsgrupp skapats kan du välja att logga in på den (om du har skapat den eller anslutit dig enligt ovan) för att lägga upp företag i den. Är du administratör kan du också välja att flytta över eller kopiera företag till den nya företagsgruppen från andra grupper.

Arbetsgång

  1. Välj Arkiv-Systemunderhåll-Kopiering mellan företagsgrupper.
  2. Du ser då de företag som finns upplagda i de olika företagsgrupperna som din dator är ansluten till. För att få mer information om ett av företagen i listan markerar du det och klickar på knappen Info företag. Här ser du bland annat vilken databas som används i företaget och vilka delar i programmet det är kört i.
  3. Innan du flyttar ett företag till en annan grupp bör du förvissa dig om att ingen användare är aktiv i det aktuella företaget. Detta gör du enklast genom att klicka på knappen Aktiva användare så ser du vilka användare som kör vilket företag.
  4. För att kopiera företaget till en annan företagsgrupp markerar du det och klickar på knappen Kopiera till höger/vänster (det spelar ingen roll vilken av rutorna du kopierar till/från).
  5. När du valt att kopiera ett företag får du möjlighet att ge företaget ett nytt id i den nya företagsgruppen. Du ska också ange vad du vill göra med det kopierade företaget:
  • Lämna kopierat företag som det är. Du kommer med detta alternativ att ha två likadana kopior av det aktuella företaget, en i varje företagsgrupp. Du bör då vara noga med vilket företag du ska arbeta med. Vi rekommenderar normalt inte att du använder dig av detta alternativ.
  • Lås kopierat företag. Om du låser det kopierade företaget ligger det kvar i den gamla företagsgruppen, men är låst, på så sätt förhindrar du att du är inne och jobbar i båda kopiorna av företaget.
  • Ta bort kopierat företag. Om du tar bort det kopierade företaget finns endast en kopia kvar, den kopia som flyttats till en annan företagsgrupp.
warning Created with Sketch.