Björn Lundén AB

Introduktion – BL Administration

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

De olika programdelarna

BL Administration består av följande programdelar:

 • BL Bokföring som är ett lättanvänt bokföringsprogram. Förutom den löpande bokföringen har programmet funktioner som kostnadsställen, olika verifikationsnummerserier, automatkonteringar, periodiseringar, bokslutshantering, budget, momsredovisning, analysfunktioner, mm.
 • BL Bokföring Plus bygger ut BL Bokföring med funktioner som kostnadsbärare och projekt med möjlighet till prefixkontering och automatisk resultatavräkning. Plusversionen innehåller också anläggningsregister, rapportgenerator, kontoreskontra med kvartalsredovisning vid EG-handel och möjlighet att lägga upp fem budgetar per företag.
 • BL Fakturering har funktioner som vanlig fakturering, artikelregister, kundregister, kundreskontra med påminnelser, räntefakturering, inkassolista, prislistor och kassaflödesrapport. Du kan själv skapa fakturor enligt egna önskemål. Du kan även skicka fakturor via e-post.
 • BL Fakturering Plus bygger ut BL Fakturering med funktioner som avtalsfakturering, import av prislistor, inleverans, utleverans, lagerhantering och autogiro.
 • BL Leverantör med leverantörsreskontra och möjlighet att skapa betalfiler för överföring till internetbanken, Bankgirot eller Plusgirot. Det finns även funktioner för attesthantering med preliminärbokning, rapporter för åldersanalys och kassaflöde.
 • BL Lön. Ett löneprogram som hanterar löneutbetalningar med lönebesked och betalningslista till banken. Du kan även skapa en lönefil för överföring till banken eller Bankgirot via internet. Programmet innehåller löneartsregister för arbetare och tjänstemän och ett anställningsregister för obegränsat antal, men är lämpligt för upp till 40 anställda. Programmet hanterar också skattedeklarationer, arbetsgivaravgift på individnivå, semesterdagar och avtalsförsäkringar. Du kan skapa lönebesked enligt egna önskemål och skicka lönebeskeden via e-post istället för på papper.
 • BL Lön Plus. Ett löneprogram med semesterhantering. Du har möjlighet att lägga upp semester- och löneavtal, samt schema på dina anställda. Utifrån dessa val kan du registrera avvikelser och göra semesterberäkningar. En semesterskuld finns att tillgå löpande och vid byte av semesterår görs en semesterberäkning utifrån aktuella förutsättningar. Programmet hanterar även statistikrapportering till Svenskt näringsliv/SCB.
 • BL Tidredovisning passar alla företag som fakturerar sina kunder för nedlagd tid. Register för medarbetare, kunder och arbetskoder. Programmet hanterar tidregistrering, debitering och fakturering. Tillsammans med BL Fakturering uppdateras även kundreskontran. Det går även att föra över tidtransaktioner till BL Lön.
 • BL Webbtid hjälper dig och dina medarbetare att registrera tider var ni än befinner er, förutsatt att det finns en dator, surfplatta eller en smartphone med tillgång till internet.
  Du kan arbeta med upp till tre företag i grundversionen. Behöver du arbeta med fler företag kan du köpa tilläggslicenser så att du kan hantera fler företag.

Integration mellan programdelar

De olika programdelarna i BL Administration är integrerade. Det innebär att de bokföringstransaktioner som utförs i Fakturering, Leverantör och Lön automatiskt kan överföras till Bokföringen. Men du kan givetvis istället välja att göra överföringen manuellt. Inställningen för att aktivera denna integration gör du under Arkiv – Företagsuppgifter -Fakturering/Leverantörsreskontra/Lön/Tidredovisning där du markerar alternativet Automatuppdatering till bokföring.

Programmets uppbyggnad

 • Orb. Den runda knappen uppe i vänstra hörnet kallas orb och öppnar en startmeny, där kommer du snabbt åt några av funktionerna som också finns under fliken Allmänt.
 • Aktivitetsfältets snabbåtkomst. Till höger om orben finns Aktivitetsfältets snabbåtkomst. Om du vill kan du själv ändra vilka funktioner som ska ligga under den här menyn genom att högerklicka på valfri knapp och välja Lägg till i aktivitetsfältets snabbåtkomst. Du kan även högerklicka på de knappar som ligger i den menyn och välja Tag bort från aktivitetsfältets snabbåtkomst. För att återställa till standard går du in under fliken Allmänt och väljer Hjälp-Återställ verktygsfältet snabbåtkomst. Genom att klicka på pilarna till höger om menyn kan du välja Visa under Ribbon, då hamnar menyn under ribbonknapparna.
 • Flikarna. Du väljer vilken del av programmet du vill jobba i genom att klicka på den fliken i programmets överkant, (Allmänt, Bokföring, Fakturering osv). Därunder hittar du alltid olika menyval, snabbval och information. De olika ikonerna kommer ändras beroende på vilken del av programmet du är inne i.
 • Ribbon. Menyn som går längs programmets hela övre del kallas ribbon, där finns flera olika flikar och ikoner. Om du tycker att den menyn tar upp för stor plats av skärmen kan du minmera den genom att klicka på pilarna till höger om snabbåtkomst-menyn och välja Minimera Ribbon, du kan även dölja den genom att dubbelklicka på någon av flikarna Allmänt, Bokföring eller någon av de andra. Dubbelklicka igen så kommer menyn fram igen.
 • Högermeny. I vissa fönster, tex i fakturaregistreringen, finns det också funktioner i flikar ute till höger. När du klickat på en sådan flik syns ett litet häftstift uppe i högra hörnet, genom att klicka på det stannar menyn kvar, klicka igen för att dölja samma ruta.

Uppdateringar och support

När du köper någon programdel som ingår i BL Administration ingår programsupport. Du får även versionsuppdateringar och tillgång till våra supportkanaler där du får svar på programfrågor och tekniska frågor.

Om du har ett supportavtal som innefattar Utökad support kan du också få svar på faktafrågor om de delar som du har licens för, tex bokföring, bokslut och årsredovisning, fakturering, löneadministration och tidredovisning. Du kan även direkt från programmet öppna vår online-sida på internet där du bland annat kan chatta med supporten.

Vår avdelning för programsupport hjälper dig gärna med frågor om programmet. Observera att vi vill att du uppger ditt kundnummer när du kontaktar oss. Du ser kundnumret i listen längst upp i programmet. Där ser du också vilken version av BL Administration du har installerad.

Programsupport: 0650-54 14 05 Supportforum: https://blaforum.blinfo.se/

Hjälpfunktioner

I programmet finns flera funktioner som kan hjälpa dig när du jobbar med programmet. Du hittar dessa under menyn Hjälp. Läs mer om programmets Användarstöd >>

warning Created with Sketch.