Bjorn Lunden

Snabbkommandon

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

Enter

ENTER-tangenten använder du för att bekräfta menyval. När markören står på det alternativ du vill välja trycker du på ENTER för att göra valet. ENTER trycker du varje gång du matat in en uppgift tex ett belopp i verifikationsregistreringen. Markören flyttas då till nästa uppgift och du kan fortsätta inmatningen.

Esc (Avbryt)

ESC använder du för att lämna ett programläge utan att de ifyllda uppgifterna registreras. Den kan också användas för att avbryta tex en utskrift. ESC är samma sak som att välja en knapp med Avbryt eller Stäng.

Tab

Med tangenten TAB flyttar du markören framåt. Det kan vara till nästa uppgift som ska fyllas i eller till nästa menyalternativ på menyraden. Med SHIFT+TAB flyttar du markören på motsvarande sätt bakåt.

Piltangenter

Med piltangenterna PIL UPP, PIL NER, PIL HÖGER och PIL VÄNSTER flyttar du markören mellan alternativen på menyraden. Tangenterna kan också användas för att flytta markören mellan olika uppgifter på skärmen. Om du håller på att fylla i text i ett inmatningsfält flyttar PIL HÖGER och PIL VÄNSTER markören inom fältet. För att förflytta markören ordvis håller du nere CTRL och trycker på en av piltangenterna. Du kan flytta markören ordvis både framåt och bakåt. När markören står i en lista på bildskärmen bläddrar du mellan posterna med PIL UPP och PIL NER.

Page Up och Page Down

När markören står i en lista på bildskärmen kan du bläddra sidvis mellan posterna med PAGE UP och PAGE DOWN. På vissa tangentbord är tangenterna märkta med PgUp och PgDn.

Home och End

I inmatningsfält förflyttar du markören till första positionen med tangenten HOME och med END ställer du den sist i fältet. Sist innebär att markören placeras efter det sista inskrivna tecknet.

Shift och Ctrl

När du vill markera flera poster i en lista kan du använda tangenterna shift eller Ctrl. För att markera flera rader i följd markerar du den översta posten, håll ner skift och markera sedan den sista posten du vill välja. På så vis markeras alla poster däremellan. Om du skulle vilja markera flera poster som inte ligger i följd kan du hålla ner Ctrl-tangenten och sedan klicka på de poster du vill välja, på så vis markeras flera val.
För att markera allt i en lista trycker du Ctrl + A.

Delete

Med DELETE-tangenten tar du bort den bokstav som står till höger om markören. Det är bara när du skriver in text i ett inmatningsfält som tangenten fungerar. Om det finns mer text inmatad efter markören flyttas den ett steg åt vänster. När du befinner dig i en lista i en uppläggningsfunktion i programmet kan du använda DELETE för att ta bort en markerad post. Det är samma sak som att välja knappen Ta bort. På vissa tangentbord är tangenten märkt med DEL istället för Delete.

Insert

När du befinner dig i en lista i en uppläggningsfunktion i programmet kan du använda INSERT för att lägga till en post. Det är samma sak som att välja knappen Lägg till.

Backsteg

Tangenten BACKSTEG använder du vid textinmatning för att ta bort den senaste bokstaven. Med flera tryck raderar du din inmatade text bakifrån, bokstav för bokstav.

F-tangenterna

F1 – hjälp. Med den här tangenten kan du öppna manualen i programmet. När du står i en viss ruta eller rutin i programmet och trycker F1 kommer det avsnitt i manualen som berör den delen upp.

F2 – redigera text i rutnäten. När du rör dig i rutnätet i bokförings- eller faktureringsregistreringen och vill ändra i en ifylld text trycker du F2 så hamnar markören sist efter inskriven text. Om du står i en ruta och bara börjar skriva försvinner all text i rutan. Ett annat sätt att behålla redan inskriven text och få möjlighet att redigera denna är att trycka mellanslag.

F3 – koppla lös/fixera fönster. Om du normalt jobbar med programmets fönster inom programmet ram kan du genom att trycka F3 koppla lös dem så att du kan flytta dem utanför ramarna. Jobbar du istället med lösa fönster utanför programmets ram kan du fixera eller sätta fast dem inom ramen genom att trycka F3.

F4 – kalender/miniräknare. Beroende av var i programmet du står kommer antingen en kalender eller en miniräknare upp när du trycker F4.

Övriga F-tangenter. I olika delar av programmet kan du använda vissa av tangenterna F2–F12.

Guide taggad med: Snabbknappar Snabbkommandon
warning Created with Sketch.