Bjorn Lunden

Systemdokumentation

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

Systemdokumentation är en sammanställning över hur företagets bokföring är organiserad. Systemdokumentationen består bland annat av företagets kontoplan och en samlingsplan med en visuell bild som visar hur de olika delarna hänger ihop.

Genom att gå via Utskrift – Systemdokumentation kan du skapa ett dokument som visar hur programmets olika delar hänger ihop. Dokumentationen är uppbyggd utifrån företagets inställningar och beskriver de olika flöden som genererar poster i företagets bokföring. När du gör utskriften väljer du räkenskapsår för att programmet ska hämta de då aktuella förutsättningarna, samt anger i vilket filformat systemdokumentationen ska skapas i. Du har möjlighet att själv göra kompletteringar i ett ordbehandlingsprogram i de fall du även använder kompletterande program/system för företagets bokföring.

Systemdokumentationens delar

En systemdokumentation består av flera delar:

Kontoplan

Utgångspunkten är att senaste versionen av BAS-kontoplanen används. Om man gjort egna tillägg eller ändringar framgår dessa av kontoplanen i det aktuella företaget som finns att tillgå under Uppläggning – Kontoplan.

Samlingsplan

Samlingsplanen visar hur de olika delarna i programmet hänger ihop. I anslutning till den visuella skissen finns också en företagsunik beskrivning av vilka delar som används i det aktuella företaget. Systemdokumentationen tar hänsyn till inställningar gällande bland annat inställningar för automatuppdatering av bokföringen och vilken bokföringsmetod (faktureringsmetoden eller kontant/bokslutsmetoden) som används.

Identifikation av verifikationer

I denna del av systemdokumentationen anges vilka verifikationsnummerserier som finns och som används för aktuellt räkenskapsår. Det framgår också vilken av de rutiner i programmet som genererar verifikations som är kopplade till vilken serie. Uppgifter om detta nås också via Uppläggning – Verifikationsnummerserier i bokföringen, här kan du läsa mer om hur du arbetar med olika Verifikationsnummerserier.

Automatkonteringar

Automatkonteringar av typerna fast månadsbelopp, procentuell beräkning och konteringsmall. Eventuellt använda konteringsguider specificeras inte. För att komma åt att redigera eventuella automatkonteringar i företaget går du via Uppläggning – Automatkonteringar. Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Automatkonteringar.

Guide taggad med: Systemdokumentation
warning Created with Sketch.