Bjorn Lunden

Systemunderhåll - Specialmeny

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

Funktionerna under Arkiv – Systemunderhåll – Specialmeny används normalt endast i samråd med supportpersonal.

Redigera ftgdata

Filen ftgdata.ini är en konfigurationsfil som innehåller inställningar för det aktuella företaget. Du bör inte vara inne i filen och redigera om du inte vet vad du gör. Ändringar i denna fil görs normalt endast i samråd med supporten.

Redigera sysdata – lokal

Filen sysdata.ini (lokal) är en konfigurationsfil som innehåller inställningar för den aktuella datorn. Du bör inte vara inne i filen och redigera om du inte vet vad du gör. Ändringar i denna fil görs normalt endast i samråd med supporten.

Redigera sysdata – grupp

Filen sysdata.ini (grupp) är en konfigurationsfil som innehåller inställningar för den aktuella företagsgruppen. Du bör inte vara inne i filen och redigera om du inte vet vad du gör. Ändringar i denna fil görs normalt endast i samråd med supporten.

Errorlogg

Errorloggen innehåller en lista på felmeddelanden som genereras i programmet där det bland annat går att utläsa källan för felmeddelandet samt vilket företag det avser. I vissa fall kan du uppmanas av supportpersonal att skicka in denna logg för utredning av vissa problem i programmet.

Guide taggad med: systemunderhåll specialmeny Specialmeny
warning Created with Sketch.