Bjorn Lunden

MediusGo

Uppdaterad

MediusGo är en molnbaserad lösning för fakturahantering speciellt designad för företag som befinner sig tidigt i tillväxtresan.

MediusGo är en solid, säker och innovativ applikation som digitaliserar och automatiserar dina leverantörsfakturor, från registrering hela vägen till betalning.

Tillsammans med en mycket intelligent och självlärande tolkningsmotor samt en lösning för att matcha dina inköpsorder sparar du både tid och pengar.

Fördelar med MediusGo:

  • Användarvänligt
  • Enkelt att komma igång. Integrationen sköts på distans.
  • Register som Leverantörer, Konton, Objekt m.fl överförs vid uppstart och ändringar synkroniseras periodiskt med automatik.
  • Bokningar från MediusGo fångas av integrationen och överförs till BL Administration, till huvudbok och klar för betalning i reskontran.
  • Egen fakturatolkning i samma gränssnitt (en inloggning!) – MediusGo Capture.
  • Fast månadskostnad. Inga dolda avgifter eller andra otäcka överraskningar.

Grunddata

Grunddata överförs initialt genom en fullständig laddning av de register som är konfigurerade för användning via integrationsportalen. Löpande sker synkronisering av register periodiskt vid givna tillfällen ett antal gånger per dag.

Övrigt

Integrationen stödjer enbart definitivbokning.

Stöd finns för att betalningsspärra fakturor från MediusGo.

Värt att notera är att Periodisering inte kan stödjas via API:et så det får man i så fall göra inne i BL Admin. Likaså kan integrationen inte föra över länk eller fakturabild eller konteringstext via API:et.

Eventuella fakturor med omvänd moms eller fastighetsmoms sker enligt regelverk i BL Administration.


Tre viktiga saker innan du börjar:

För att våra integrationer ska fungera måste du ha en databas i molnet.

Alla uppgifter ska vara ifyllda under Arkiv – Företagsuppgifter – Generella så som organisationsnummer, mejladress, företagsnamn m.m.

Det krävs att du har modulerna BL Bokföring och BL Leverantör.

Arbetsgång – Aktivering av tjänsten

  • Kontakta MediusGo för aktivering av tjänsten. Ni får då som kund en dedikerad projektledare/applikationskonsult som lotsar er genom konfiguration och teknisk installation av MediusGo, datafångst och integration. Konsulten håller också utbildning i lösningen samt är ett stöd vid produktionsstart.

Support MediusGo

E-post: support.mediusgo.emea@medius.com
Telefon: 063-12 70 40

warning Created with Sketch.