Bjorn Lunden

Wellfish

Uppdaterad

Wellfish – Automatiserad hållberhetsredovisning för framtidens bolag

Automatisera en stor del av din hållbarhetsredovisning genom att integrera Bjorn Lunden mot Wellfish. Ge ditt bolag betydelsefulla verktyg och operativa insikter genom en hållbarhetsredovisning som är i linje med årsredovisningslagen och EU:s CSRD.

Detta vinner du på att koppla Wellfish till Bjorn Lunden

 • Få ut ditt klimatavtryck automatiskt.
 • Läs in stora delar av din sociala och ekonomiska påverkan automatiskt.
 • Du minimerar din manuella handpåläggning.
 • Du får en "one stop shop" för allt ditt bolags hållbarhetsarbete, målsättningar och aktivitetsplaner

Tre viktiga saker innan du börjar:

 • För att våra integrationer ska fungera måste du ha en databas i molnet.
 • Alla uppgifter ska vara ifyllda under Arkiv – Företagsuppgifter – Generella så som organisationsnummer, mejladress, företagsnamn m.m.
 • Det krävs att du har modulen BL Bokföring och BL Leverantör.

Arbetsgång – Aktivering av tjänsten

Allting börjar i BL Administration. Först behöver du vara säker på att du är inne i rätt företag, det vill säga det företag som du vill aktivera integrationen på. Genom att klicka på Arkiv – Val av företag och sedan dubbelklicka på det företag som ska integrera mot Wellfish kan du vara säker på att du har valt rätt.

 • Därefter klickar du på knappen Tilläggstjänster (ser ut som en pusselbit). Då öppnas webbläsaren upp. Här har vi då samlat alla våra integrationspartners.

 • Gå längst upp till höger och klicka på kugghjulet.
 • Då får du fram en publik nyckel och den behövs för att koppla ihop integrationen. Kopiera den publika nyckeln.
 • Använd sedan den publika nyckeln för att slutföra kopplingen under integrationer inne i Wellfish.


Support Wellfish

E-post: info@wellfish.se
Telefon: 079-102 21 80

warning Created with Sketch.