Bjorn Lunden

SEB Pensionsadministration

Uppdaterad

De företag som har sin tjänstepension hos SEB kan få tjänstepensionsinformationen integrerat i vår webbtjänst via BL Finans i vänstermenyn eller i BL Administration, via knappen BL Finans.

Har man inte sin tjänstepension hos SEB så finns ett erbjudande för detta i BL Finans. Läs mer här.

Det man kan göra i förstaversionen av denna integration är främst att se vilka avtal man har och vilka anställda som har dessa avtal. Dessutom håller integrationen koll på om det finns några diskrepanser mellan uppgifterna i BL Lön och uppgifterna hos SEB. Exempel: Finns det anställda som är upplagda i anställdaregistret men inte hos SEB, eller vice versa? Skiljer sig den inrapporterade årslönen i SEB med årslönen i BL Lön?

Arbetsgång – Aktivering av tjänsten

  1. Börja med att ansöka om tjänsten hos SEB via https://seb.se/adminpension.
  2. När du gjort steg 1 går du till vår integrationssida. I BL Administration når du den genom att klicka på Tilläggstjänster (ser ut som en pusselbit). I vår webbtjänst når du den genom att klicka på menyvalet Integrationer till vänster.
  3. Leta upp SEB Pensionsadministration och klicka på Aktivera och aktivera integrationen.
  4. När detta är gjort så kommer nu knappen Kom igång på BL Finans-sidan att ändras till Öppna och en ny sida visas där du får göra en BankID-inloggning för att verifiera dig mot SEB.
  5. Klart!

Skärmklipp från när integrationen är aktiverad

warning Created with Sketch.