Björn Lundén AB

Pensure

Uppdaterad

Pensionsassistenten från Pensure är en digital medarbetare som bygger trygga kopplingar mellan lönehantering och tjänstepension.

Om Pensure

Pensure är en pensionsplattform som väljer att göra lite annorlunda jämfört med storbankerna, försäkringsbolagen och andra försäkringsförmedlare. Pensure tillhandahåller en smart digital plattform för enkel uppstart och administration av hållbara och prisvärda tjänstepensioner helt utan försäkringsavgifter. Pensure arbetar uteslutande digitalt och har genom integrationer mot försäkringspartners och andra partners en målsättning att förenkla administrationen av pensioner och försäkringar samt förbättra kundupplevelsen för dig som kund.

Så fungerar kopplingen med Björn Lundén

Att hålla alla de anställdas uppgifter uppdaterade är en ständigt pågående och tidskrävande process. Det är lätt hänt att en ändring missas att rapporteras till försäkringsbolagen, eller kanske blir felaktig. Korrigeringar innebär krångel och betydande tidsåtgång. Om underlagen är felaktiga påverkas viktiga försäkringar, som sjukförsäkringen.

Med hjälp av Pensionsassistenten från Pensure undviks dubbelarbete. Genom dagliga kontroller av ändringar i Björn Lundén ser assistenten till att administrering av löner, anställningar och pensioner blir korrekt.

Kom igång med integrationen

Vi är glada att du har hittat till vår guide om hur du kommer igång och kopplar integrationen Pensure mot BL Administration.

Tre viktiga saker innan du börjar:
 1. För att våra integrationer ska fungera måste du ha en databas i molnet. Läs mer om molnlösningen här»
 2. Alla uppgifter ska vara ifyllda under Arkiv – Företagsuppgifter – Generella så som organisationsnummer, mejladress, företagsnamn mm.
 3. För att du ska kunna nyttja full funktionalitet i integrationen med Pensure rekommenderar vi att du använder modulen BL Lön.

Arbetsgång – Aktivering av tjänsten i BL Administration

 1. Allting börjar i BL Administration. Först behöver du vara säker på att du är inne i rätt företag, det vill säga det företag där du vill aktivera integrationen. Genom att klicka på Arkiv – Val av företag och sedan dubbelklicka på det företag som ska integrera mot JobOffice Kassa kan du vara säker på att du har valt rätt.
 2. Därefter klickar du på knappen Tilläggstjänster (ser ut som en pusselbit). Webbläsaren visar en lista med alla integrationspartner. Scrollar du ner i listan kommer du till  Pensure.
 3. Klicka på knappen Aktivera och välj Ja, påbörja integration.

Arbetsgång – Aktivering av tjänsten i Pensure

 1. Efter att integrationen har aktiverats hos Björn Lundén behöver den även aktiveras hos Pensure. Detta görs från företagsadministrationen. Välj fliken Integrationer
 2. Välj sedan Aktivera ny integration
 3. Välj Björn Lundén Lön+ från listan, samt eventuell förmånsgrupp som ska vara förvald för nyanställda
 4. Integrationen testas omedelbart och kommer sedan att köras varje natt
 5. Eventuella ändringar som upptäcks hos Björn Lundén visas på Personal-fliken
 6. Administratören kan korrigera eller komplettera uppgifter som saknas hos Björn Lundén
  (t ex pensionsavsättningar, i de fall dessa inte är en funktion av lönen)

Support

Telefon: 08–12 09 72 72
E-post: info@pensure.se
Webb: https://pensure.se/


warning Created with Sketch.