Björn Lundén AB

Företagsuppgifter – Generella

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

När du lagt upp ett nytt företag och företaget är markerat i listan klickar du Redigera. Du kan också komma åt dessa uppgifter genom att gå in på ArkivFöretagsuppgifter.

Här ska du fylla i:

 • Id – Anges då du lägger upp företaget. Beteckningen måste vara unik (inget annat företag får ha samma id). Beteckningen får innehålla max fyra tecken. Du kan använda bokstäver, siffror eller en kombination av dessa. Det går att ändra id i efterhand men det rekommenderar vi bara i de fall det verkligen är nödvändigt. Här kan du läsa mer om id-hantering i programmet.
 • Företag – Här anger du det fullständiga företagsnamnet.
 • Övriga uppgifter – Postadress, Besöksadress, Postnr/Ort, Land, E-post, Hemsida, Säte, Telefon, Telefax, Mobil, Bankkonto.
 • IBAN/BIC – Bankens internationella identitet och kontonummer. Används vid handel med utlandet.
 • BG/PG – Bankgiro, Bg-OCR, Plusgiro, Pg-OCR.
 • Swish – Här anges företagets Swish-nummer. Uppgiften infogas i fakturamallen genom att man infogar valfritt datafält och anger Ftguppg.swish.
 • Organisationsnr/personnr – Ange företagets organisationsnummer eller personnumret vid enskild firma.
 • VAT-nr – Samma sak som momsregistreringsnummer. Här skriver du VAT-numret om företaget handlar med andra EU-länder.
 • Notering – Här kan du skriva en kort kommentar som syns i listan Företag.
 • Lösenord – Om du vill att man ska ange ett lösenord för att kunna öppna och arbeta med företaget anger du ett sådant här.
 • Valuta – Här kan du välja den valuta som företagets bokföring ska göras i (redovisningsvaluta). Du lägger upp valutor under UppläggningValutor antingen i BL Fakturering eller i BL Leverantör.

Knappen Mer

Under knappen Mer hittar du följande funktioner:

 • Databas – Detta alternativ väljer du om du vill byta databas för att arbeta med MS SQL-databas istället för MS Access som ingår i grundversionen. Här kan du läsa mer om programmets Databas.
 • Lagring kopplade dokument – Här kan du göra inställningar för var du vill att kopplade dokument (bildfiler) ska lagras. Dessa kan antingen lagras i databasen eller i en egen mapp (Bildfiler) under företagsmappen. Om du kör BL Administration i molnet lagras alla kopplade dokument på en separat filarea utanför databasen från och med version 2019.3.100, fram till denna version har de lagrats i molndatabasen. Om du kör en Accessdatabas är rekommendationen att de ska ligga i Bildfiler-mappen då det annars finns en risk att databasen blir för stor.
 • Företagsuppgifter – BL Bokföring
 • Företagsuppgifter – BL Fakturering
 • Företagsuppgifter – BL Leverantör
 • Företagsuppgifter – BL Lön
 • Företagsuppgifter – BL Tidredovisning

Behandlingshistorik

De ändringar du gör i de generella företagsuppgifterna lagras i en behandlingshistorik. Denna är användbar om du vill se eller spåra ändringar som gjorts på den aktuella posten. Du når denna via knappen Beh.hist (x). I historiken lagras information om t ex vad ändringen omfattade, när den gjorts och av vem den gjordes.

Guide taggad med: Företagsuppgifter generella generella uppgifter
warning Created with Sketch.