Bjorn Lunden

Hantering av importmoms och omvänd skattskyldighet

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

För att förenkla hanteringen av importmoms och omvänd skattskyldighet vid handel med andra länder har vi skapat en ny guide där du kan lägga upp konteringsmallar, eller göra inställningar för momskoder på de konton som används vid respektive kategori av utlandshandel. Dessutom justeras kontoreferenserna i skattedeklarationsupplägget enligt de inställningar du gör. Du hittar funktionen under Uppläggning – Momsuppgifter – Mer – Guide för omvänd skattskyldighet och importmoms.

Här finns sex stycken olika guider för införsel och import. Markera den typ av inköp du vill hantera, och klicka på Nästa. I nästa steg väljer du om du vill skapa en konteringsmall, eller lägga till en momskod på ett särskilt konto. I båda fall föreslås momskonton utifrån dina inställningar under Momsuppgifter – Skattedeklaration. Du väljer sedan själv vilken kostnadskonto som du vill debitera för denna typ av inköp.

Tips! Under Momsuppgifter – Skattederklaration finns möjligheten att göra inställningar enligt BAS-standard. Detta gör du genom att klicka på knappen ”BAS Standard” längst ned i vänstra hörnet. Där kan du nu se vilka konton som rekommenderas för respektive typ av försäljning/inköp, samtidigt som du försäkrar dig om att detta hamnar rätt i Skattedeklarationen.

Skillnad ”Konteringsmall” och ”Använd momskod på konto”

Konteringsmall
Konteringsmall fungerar så att du i verifikationsregistreringen går in under Mer – Konteringsmallar, och väljer önskad mall. Du behöver sedan endast mata in grundbeloppet, och klickar på OK. Du får nu en korrekt kontering med rätt momsbelopp.

När du klickar på ”Slutför” lägg mallen upp enligt din gjorda inställningar, och du finner mallen i verifikationsregistreringen under Mer – Konteringsmallar. Du behöver nu endast ange grundbeloppet, så görs konteringen sedan automatiskt.

Se exempel nedan.

Verifikationen som skapas ser nu ut enligt följande:

Använd momskod på konto


Denna variant fungerar så att du lägger in en momskod för ett konstnadskonto. När du i verifikationsregistreringen sedan använder kontot och matar in belopp, konteras momsen automatiskt. Se exempel nedan.

Verifikatet ser sedan ut enligt följande.

Här kan du läsa mer om Konteringsmallar.

warning Created with Sketch.