Björn Lundén AB

Kom igång med BL Bokföring

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

De huvudfunktioner som vi går igenom i det här visar på ett över­gripande sätt hur du kan arbeta med BL Bokföring. Vi förutsätter att du redan har lagt upp ett företag. Alla kontoanvisningar i manualen är gjorda enligt kontoplanen BAS 20XX.


Räkenskapsår

En förutsättning för att du ska kunna registrera dina verifikationer är att det finns ett räkenskapsår upplagt. I samband med att du lägger upp ditt företag får du möjlighet att skapa ditt räkenskapsår. Har du hoppat över detta steg lägger du upp räkenskapsåret under Aktivitet – Räkenskapsår – Ny.

Du kan lägga upp ett obegränsat antal räkenskapsår och det finns också möjlighet att arbeta med två olika räkenskapsår parallellt.

Här kan du läsa mer om Räkenskapsår.

Ingående balans

Ingående balanser är de saldon som följer med från ett tidigare år. Om du läser in din bokföring från en SIE-fil brukar de ingående balanserna kunna följa med. Saknas dessa registrerar du dem under Aktivitet – Ingående balans – IB huvudkonton.

Tänk på att debetsaldon ska registreras med positiva tal och kreditsaldon med ett minustecken framför. Summa IB ska vara noll om du registrerat rätt.

Här kan du läsa mer om Ingående balans.

Importera SIE-fil

Om du tidigare använt dig av ett annat bokföringsprogram brukar du kunna exportera en SIE-fil som du sedan enkelt läser in i BL Bokföring. Formatet är standardiserat och något alla större bokföringsprogram på marknaden stödjer. För att läsa in en SIE-fil väljer du Arkiv – Import – SIE (bokföring) där du letar upp den aktuella filen och följer den guide som kommer upp för att göra inställningarna för importen. I de flesta fall kan du använda dig av de inställningar programmet föreslår.

En SIE-fil innehåller ett räkenskapsår. Vill du importera flera räkenskapsår behöver du alltså exportera flera filer, en för varje år.

Här kan du läsa mer om SIE-importen.

Kontoplan

I samband med att du lägger upp ditt företag skapas en kontoplan utifrån din företagsform. Du har också möjlighet att välja en branschanpassad kontoplan. Oavsett vilken kontoplan du använder dig av går det att göra individuella anpassningar under Uppläggning – Kontoplan. Du kan lägga till eller ta bort konton, eller ändra inställningar för moms mm på kontot.

Fundera på vad du vill ha ut av din bokföring, fler konton ger mer specificerad bokföring men att hålla reda på.

Här kan du läsa mer om Kontoplanen.

Verifikationsregistrering

Verifikationsregistreringen är hjärtat av din bokföring, det är här alla affärshändelser registreras. Utifrån underlaget anger du verifikationsdatum och verifikationstext/rubrik. Vad du skriver som rubrik för verifikationen är upp till dig, och tänk på att skriva något som gör att du enkelt hittar bland dina verifikationer. I matrisen i fönstret registrerar du kontonummer och debet-/kreditbelopp för de rader du vill kontera. Under Mer – Inställningar har du möjlighet att styra över vilka kolumner som ska visas i verifikationsregistreringen.

I verifikationsregistreringen jobbar du med Enter-tangenten för att förflytta dig mellan kolumner och rader. För att spara en verifikation slår du Enter en extra gång när du står på den sista tomma raden i verifikationen.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar i Verifikationsregistreringen.

Konteringsguider

Är du ovan på bokföring kan du välja att använda dig av våra konteringsguider i bokföringen. Konteringsguiderna är en typ av automatkontering där du i en steg-för-steg-guide ställer in förutsättningarna för affärshändelsen. När du gått igenom guiden visas resultatet av inställningarna i form av en kontering. I samband med att företaget läggs upp skapas en uppsättning konteringsguider utifrån din företagsform. Vill du har du möjlighet att lägga till egna konteringsguider för vanliga transaktioner under Uppläggning – Automatkonteringar.

Om du alltid vill använda konteringsguider i verifikationsregistreringen kan du ställa in så att den alltid dyker upp när du öppnar verifikationsregistreringen. Inställningen görs under Mer – Inställningar. Vill du bara använda konteringsguider ibland kommer du åt dem under Mer – Konteringsguider.

Du kan också lägga upp en snabbknapp för konteringsguider i bilden genom att välja Mer – Inställningar.

Här kan du läsa mer om Verifikationsregistrering med konteringsguider.

Kontroller och rapporter

När du registrerat dina verifikationer kan du via olika kontroller och rapporter följa upp hur det går för företaget. Under Utskrift-Bokföringsrapporter skriver du bland annat ut balans- och resultatrapport, huvudbok och dagbok (verifikationslista) på papper eller som pdf. En klickbar motsvarighet till balans- och resultatrapporterna hittar du i Ekonomiöversikten. Med hjälp av drill-down-teknik kan du klicka dig djupare ner i din bokföring, ända ner till ursprungsverifikationen. I Kontokontrollen hittar du en klickbar huvudbok för ett visst konto, och i  Verifikationskontrollen en motsvarighet till dagboken där du kan söka efter verifikationer och belopp.

Med hjälp av dessa kontroller kan du på ett smidigt sätt analysera och djupdyka i din bokföring.

warning Created with Sketch.