Björn Lundén AB

BL Bokföring Plus

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring Plus

BL Bokföring Plus är ett komplett bokföringsprogram med funktioner för avancerad redovisning med bl a kostnadsbärare och projekt. Programmet innehåller även anläggningsregister och möjlighet att redigera olika rapporter. Det är möjligt att bygga ut BL Bokföring med pluspaketet om du har behov av någon av funktionerna programmet innehåller. 

Kostnadsbärare

Med kostnadsbärare menar man en uppdelning på t ex varugrupper och genom att använda dig av kostnadsbärare får du ytterligare en dimension i din bokföring. Om du använder dig av varugrupper kan du på ett enklare sätt göra uppföljning på en viss varugrupp.

Här kan du läsa mer om Kostnadsbärare.

Projekt

Projektredovisningen är (till skillnad från kostnadsställe och kostnadsbärare) inte bundet till ett visst räkenskapsår. Ett projekt kan pågå hur lång eller kort tid som helst. Byggföretag och konsultföretag är exempel på företag som använder projektredovisning. Där kan t ex ett bygge eller ett klientuppdrag utgöra ett projekt.

Med hjälp av funktionen prefixkontering kan du automatiskt få önskade projekt att löpande hamna i balansräkningen och vänta med att bokföra resultatet tills dess projektet är slutfört. Då kan du automatiskt resultatavräkna hela projektet samtidigt.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Projekt.

Antalsredovisning

Du kan använda antalsredovisning i bokföringen på vilka konton du vill. Först måste du markera Antalredovisning samt ange enhet (t ex kg, st, tim) på dessa konton. Dessutom ska du i verifikationsregistreringen välja Mer – Inställningar – Inmatning antal, på så vis får du ytterligare en kolumn att registrera i.

Vid utskrift av bokföringsrapporter kan antal skrivas ut i dagbok och huvudbok.

Här kan du läsa mer om Antalsredovisning.

Fler budgetar

Du kan lägga in upp till fem periodiserade budgetar per räkenskapsår för huvudkonton, kostnadsställen och kostnadsbärare. Du kan också lägga upp fem budgetar för projekt, men eftersom projekten inte är tidsbestämda till ett räkenskapsår kan du bara lägga upp en totalbudget per konto utan periodiseringar.

I registreringsbilden för budget kan du också namnge budgetarna om du lagt upp flera.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Budget.

Rapportgenerator

I programmet finns en rapportgenerator där du kan lägga upp ytterligare rapporter. Med hjälp av rapportgeneratorn kan du påverka utseendet på balans- och resultatrapporter. Du kan också bygga egna rapporter.

Här kan du läsa mer om Rapportgeneratorn.

Anläggningsregister

Ett anläggningsregister hjälper dig att hålla ordning på företagets inventarier, maskiner och fordon. Du kan i registret lätt se vilka anläggningstillgångar som finns, vilket anskaffningsvärde de har och vilket det aktuella restvärdet är. Programmet beräknar och bokför avskrivningarna av tillgångarna månadsvis. I anläggningsregistret kan du också registrera när en försäljning skett, till vem och till vilket pris.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Anläggningsregister.

Kontoreskontra

För att lätt kunna boka av poster på ett visst konto mot varandra kan du lägga upp en kontoreskontra för det kontot. Man kan lägga upp en kontoreskontra för vilket konto som helst och du kan exempelvis använda kontoreskontran om du inte kör BL Fakturering eller BL Leverantör, där det finns inbyggda reskontror. Det finns också en specialfunktion i kontoreskontran för kvartalsrapportering av försäljning till EU-länder som du göra till Skatteverket.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med en Kontoreskontra.

Automatkonteringar på olika nivåer

Med BL Bokföring Plus kan du lägga upp automatkonteringar även på kostnadsbärare och projekt.

Här kan du läsa mer om Automatkonteringar.

Kontospärrar

Den här programfunktionen är en bra hjälp vid verifikationsregistreringen. Dels blir registreringen snabbare genom att kolumner där ingenting ska registreras hoppas över. Dels glömmer du inte att registrera tex kostnadsställe på de konton som ska ha det. Funktionen kontospärrar kan du använda för kostnadsställen, kostnadsbärare, projekt och transaktionstexter. Programmet styr då vilka kolumner i verifikationsregistreringen du kan, inte kan respektive måste registrera något i för vissa konton.

Här kan du läsa mer om hur du lägger upp Kontospärrar.

warning Created with Sketch.