Bjorn Lunden

Artikelvarianter

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering Plus

Här kan du lägga in varianter på dina artiklar, t ex om du har artiklar som säljs i olika färger eller storlekar. Det kan t ex vara t-shirts (huvudmodell) som säljs i storlekarna small, medium och large i färgerna blå, röd och gul. Varje artikel måste läggas upp med ett separat artikel id; small blå, medium blå, large blå osv (varianter). När du sedan ska registrera din order/faktura kommer ett litet fönster att dyka upp där du väljer storlek och färg.

Arbetsgång artikelvarianter

 1. Det första du ska göra är att lägga upp ett register med de olika attribut en artikel kan ha, samt varianterna på dessa. Gå in under Uppläggning – Artikelvarianter eller Uppläggning – Artiklar – knappen Mer – Artikelvarianter. Om det finns några varianter upplagda sedan tidigare syns de här. Om du vill lägga upp en ny variant så väljer du Ny.

 2. Då öppnas Redigering Variant i ett nytt fönster.

 3. Lägg till grupper genom att markera Grupp och ange en förklarande text. Grupper är detsamma som huvudartikelns olika attribut, t ex storlek, färg, smak, osv. Spara sedan gruppen genom att trycka på OK.

 4. Lägg därefter till de varianter som grupperna kan ha genom att återigen klicka på Ny, men därefter välja Variant istället för Grupp. När du markerar att det är en Variant du ska lägga upp får du ange till vilken Grupp den hör samt ange en förklarande text som namn för den varianten. Varianter kan vara t ex röd, blå, small, medium, salt, sött, osv.

  Tänk på att de grupper och varianter du lägger till på en artikel kommer du åt att välja på en annan artikel. De behöver alltså inte läggas till igen.

  Så här kan resultatet efter en uppläggning av Grupper med Varianter se ut:


 5. Nästa steg är att tala om vilka av artiklarna som är huvudmodeller (t ex t-shirt) och vilka som är varianter (t ex röd t-shirt storlek small). Observera att samtliga variationer av artiklarna måste finnas registrerade på ett eget artikel-id i ditt artikelregister. Genom att välja Artiklar i snabbvalsmenyn eller Uppläggning – Artiklar i menyn och markera den artikel som ska redigeras, kan du på fliken Övrigt ange om det är en huvudmodell eller en variant.

  Ett tips är att ge varianten samma artikel-id som huvudartikeln, fast med ett extra tecken som tillägg. Om huvudartikeln har artikel id 001 så kan varianterna ges id 0011, 0012, 0013 osv. På så sätt kommer de att sorteras tillsammans, vilket underlättar.
 6. Om du anger att en artikel är en huvudmodell ska du dessutom ange hur denna kan variera, dvs vilka av dina upplagda attribut som är aktuella. Det gör du genom att välja de attribut som gäller i rullisterna (t ex storlek och färg). Du kan välja upp till fyra attribut på en och samma artikel.

 7. Om du anger att en artikel är en Variant ska du tala om vilken Huvudmodell den är en variant utav. Klicka på knappen Variant av för att se en lista på dina upplagda artiklar. I rullisten ska du dessutom välja vilken variant just den här artikeln är (t ex medium och blå).

 8. När du sedan registrerar en order i fakturaregistreringen och väljer huvudmodellen får du möjlighet att välja bland de olika varianterna som finns kopplade till huvudmodellen förutsatt att du har två eller flera varianter upplagda av huvudmodellen. Har du bara en artikelvariant upplagd av en huvudmodell kommer denna artikelvariant att väljas automatiskt direkt när du väljer huvudmodellen.

warning Created with Sketch.