Björn Lundén

Inkassomarkerade fakturor

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

En lista över inkassomarkerade fakturor kan vara lämplig att ha till hands i inkassoarbetet. Utskriften av denna lista hittar du om du väljer Utskrift – Reskontra – Inkassomarkerade fakturor. En inkassomarkerad faktura har tidigare fått så många påminnelser som du har valt att skicka till dina kunder. Läs mer om detta under avsnittet Inkassohantering.