Bjorn Lunden

Utskrift av Pacsoft Avier

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

I BL Fakturering kan du skriva ut avier för Pacsoft. Innan du kan skapa dessa avier måste vissa inställningar göras.

För att kunna skriva ut Pacsoft-etiketter krävs att du:

  • Är Pacsoft Online-kund. Läs mer på www.posten.se
  • Har tecknat avtal med Unifaun AB och installerat deras programvara. Dessutom ska du registrera uppgifter om din användarprofil. Läs mer på www.unifaun.com
  • Lagt upp en mapp i din dator där avifilen ska sparas, t ex C:\Pacsoft\
  • Under Arkiv – Systemunderhåll – Specialmeny – Redigera ftgdata angett inställningar för Pacsoft. Se instruktion nedan:

Tryck på Ny för att ange ett nytt värde, Filnamn ska anges till ftgdata och Grupp ska anges till Pacsoft. Item är olika beroende på vilket värde du ska lägga upp. De värden som finns är följande (Filename och Path är obligatoriska, övriga valbara):

Filename – Här anger man filnamnet på filen som ska skapas som sedan ska skickas vidare till Pacsoftprogrammet, rekommenderas att välja pacsoft.txt
Path – Vart ska filen pacsoft.txt sparas i din dator? Ex. C:\Pacsoft
Innehall – Vad innehåller försändelsen? Ex. Böcker. Vill man ange manuellt inför varje försändelse så använd ”-” eller hoppa över denna inställning.
Senderid –
Vad ska stå som avsändarid? Vill man ange manuellt inför varje försändelse så använd ”-” eller hoppa över denna inställning.
Trpsatt – Här skriver du in om något speciellt transportsätt ska användas.

Kontakta vår programsupport om du vill ha hjälp att skapa filen.

Arbetsgång

  1. Välj Utskrift – Etiketter och Avier – Pacsoft.
  2. Genom att välja ordernummer, kund, leverantör eller anställd kommer avin att fyllas i automatiskt. När du väljer att använda Order klickar du på knappen Order och letar upp ordern i listan. Orderuppgifterna fylls då i på blanketten. Alternativen Kunder, Anställda och Leverantör fungerar på samma sätt.
  3. När du är klar klickar på Avsluta. Du får då ett meddelande om att filen skickats. Välj en ny kund om du vill skriva ut fler avier.
  4. Gå in på https://po.unifaun.se/ext.po.se.posten. Logga in med ditt användarnamn och lösen­ord. Skriv ut de avier du skapat från BL Fakturering.
warning Created with Sketch.