Bjorn Lunden

Valutor

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

Du som handlar med utlandet behöver lägga upp de valutor du får eller skickar fakturor i. Det gör du under Uppläggning – Valutor. Här ser du en lista över de valutor som finns upplagda i programmet. Om du inte har lagt upp några valutor finns det bara svenska kronor, SEK. Du kan här lägga upp nya valutor eller redigera de som finns sedan tidigare.

Dessa knappar visar vilka valmöjligheter du har:

  • Ny – Här lägger du upp nya valutor.
  • Redigera – Här kan du ändra kurser i redan upplagda valutor.
  • Ta bort – Här kan du ta bort redan upplagda valutor.
  • Utskrift – Här kan du skriva ut en lista för de valutor som är upplagda och vilka kurser som är registrerade.
  • Avsluta

Arbetsgång

  1. Välj Uppläggning – Valutor.
  2. Klicka på Ny för att lägga upp en valuta och Redigera för att ändra i en befintlig valuta.
  3. Ange en förkortning för valutan t ex EUR (Euro).
  4. Ange köpkurs för valutan. Det är den kurs som banken köper för och det är den som används i BL Fakturering. Säljkursen är den kurs banken säljer för och den som används i BL Leverantör. Här kan du läsa mer om Valutakurser.

Behandlingshistorik

För varje upplagd valuta lagras en behandlingshistorik. Denna är användbar om du vill se eller spåra ändringar som gjorts på den aktuella posten. Du når denna genom att under Uppläggning – Valutor redigera en valuta och sedan trycka på knappen Beh.hist (x). I historiken lagras information om t ex vad ändringen omfattade, när den gjorts och av vem den gjordes.

Utskrift valutor

Du når utskrift av valutor genom att välja Utskrift i fönstret för valutor (Uppläggning – Valutor). Här skriver du ut de valutor som du har upp­lagda. Förutom valutan får du med de köp- och säljkurser du angivit.

 

warning Created with Sketch.