Bjorn Lunden

Kassaflöde

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering.

Under Aktivitet – Kassaflöde kan du få en överblick över de betalningar som företaget förväntas göra under olika tidsintervall framåt. Har du BL Fakturering kan du även se de förväntade inbetalningarna. Det finns också möjlighet att lägga in övriga poster som du vet kommer att påverka kassaflödet, t ex betalning av löner och betalning till skattekonto.

I fönstret finns följande knappar:

  • Spec – Genom att markera en ruta och välja specifikation (spec) gör programmet en skärmutskrift av den post som är markerad. Vill du kan du klicka på Utskrift för att få den utskriven på papper.
  • Övriga poster – Här registrerar du datum och beskrivning samt belopp för de händelser som påverkar kassaflödet förutom leverantörsbetalningar och kundinbetalningar, exempelvis betalning av löner och betalning till skattekontot.
  • Utskrift – Här kan du välja att skriva ut en lista över kassaflödet du har på skärmen.
  • Excel – Genom att klicka här förs siffrorna över till Excel.
  • Inställningar – Här anger du per vilket datum du vill se rapporten. Du kan även uppge hur många intervall du vill se och hur många dagar varje intervall ska omfatta. Det går också att få med gamla övriga poster genom att sätta en markering i rutan för detta. Du kan då t ex lägga in IB för likvidkonton så att du får en överblick över totala likvida medel.
  • Avsluta – När du är färdig väljer du Avsluta för att stänga fönstret.
warning Created with Sketch.