Björn Lundén AB

Import av rabattavtal

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering
Den här funktionen finns för dig som har licens för BL Fakturering Plus.

BL Fakturering Plus innehåller en funktion som gör det möjligt att importera rabattavtal till programmet. Denna funktion används av företag som får rabattavtal på datamedia från sina leverantörer och vill kunna läsa in dessa i systemet.

Genom att räkna om rabatten mot någon av prislistorna får företaget rätt inpris angivet på produkten. Ofta används rabattavtal när du även läser in en prislista från en leverantör. Läs mer om det i avsnittet Import av prislista.

Observera att du bara kan importera rabattavtal från en leverantör för varje produkt, det beror på att produkten bara har ett inpris. Om du köper varor från flera olika leverantörer bör du importera rabattavtalet från den leverantör du köper mest från.

Arbetsgång

  1. Välj Arkiv – Import – Rabattavtal leverantör.
  2. Klicka på knappen Välj fil att importera och leta dig fram till den fil som du vill importera. När du hittat filen markerar du den och väljer Öppna.
  3. Nu ska du ange filens egenskaper, till höger i fönstret. Du kan välja mellan blankstegsformaterad, kommaseparerad, semikolonseparerad och tabseparerad fil. Du kan även välja en annan separator (avgränsare). Du ska även ange filursprung, alltså om filen är av Windows (ANSI)-ursprung eller DOS eller OS/2(PC8)-ursprung.
  4. En multiplikator kan anges för att justera en rabatt uppåt eller nedåt. Rabatten anges ofta i procent och beroende av var en eventuell decimal ska vara kan du behöva använda dig av en multiplikator. Om du inte behöver justera rabatten ska multiplikatorn sättas till 1,0000.
  5. Sedan ska du göra dina inställningar för importen, till vänster i fönstret. Här anger du vilka fält filen innehåller genom att markera dem i kolumnen. Du ska också ange vilket nummer fältet har, detta gäller filer som är avgränsade med tabb, komma eller semikolon. För blankstegsformaterade filer ska du ange i vilken position fältet börjar och vilket antal tecken fältet har.
  6. På raden Leverantör kan du ange leverantörens namn eller id. Om du läser in prislistor från flera olika leverantörer och bara vill att rabattavtalet ska gälla för de artiklar du läst in från den leverantör du fått rabattavtalet ifrån. För att detta ska fungera måste du ha angett leverantörsnamnet i samband med importen av prislistan så att det ligger på dina artiklar. Om du endast importerat en prislista från en leverantör eller om inget leverantörsnamn finns angivet på artiklarna lämnar du denna ruta tom.
  7. När du har gjort de inställningar som behövs för att importera filen väljer du knappen Importera. Du får därefter ett meddelande att inläsning av rabattavtalet är klart. Därefter kan du välja att räkna om priserna med hänsyn till det nya rabattavtalet. Klicka då på Uppdatera inpriser. Svarar du Ja får ska du först ange vilken prislista som ska räknas om. Du kan välja inpriset på produkten eller prislista 1-5  som är produktens fem möjliga utpriser. Om du väljer att inte räkna om inpriset direkt hittar du samma funktion under Aktivitet – Prisändring – Omräkning Inpriser.
warning Created with Sketch.