Bjorn Lunden

Kampanjer och stafflade priser

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

Här kan du lägga in kampanjpriser som gäller under olika tidsperioder, t ex ett sommarpris som gäller 1 juli – 31 augusti. Du kan också lägga in staff­lade priser (mängd­rabatter), vilket innebär att rabatten automatiskt påverkas av den mängd som kunden köper.

Arbetsgång kampanjpris

 1. Välj Uppläggning – Rabattavtal – Kund – Kampanjer och stafflade priser.

 2. Klicka på Ny och välj Kampanjpris.

 3. Välj sedan artikel genom att klicka på knappen Artikel.

 4. I fältet Grupp anger du om det enbart är vissa grupper av kunder som ska få det här priset. För att kunna använda denna funktion måste du ha delat in dina kunder i grupper. Det gör du under Uppläggning – Kunder – Grunduppgifter. Om du inte anger någon grupp kommer kampanjpriset att gälla alla kunder.

 5. Ange ett datumintervall för vilket kampanjpriset ska gälla. Observera att det är registreringsdatumet (under fliken ”Extrauppgifter”) i order-/fakturaregistreringen som avgör om kampanjpriset ska gälla eller inte, alltså inte fakturadatumet. Registreringsdatumet kan även justeras manuellt.

 6. Lägg in priset som ska gälla under kampanjperioden.

 7. Välj OK för att spara kampanjpriset. Du ser nu de olika upplagda kampanj­priserna i listan.

Observera att kampanjpriset är överordnat det pris som finns angivet på artikeln, men att det bara gäller under det datumintervall du angivit.

Arbetsgång stafflade priser

 1. Välj Uppläggning – Rabattavtal – Kund – Kampanjer och stafflade priser.
 2. Klicka på Ny och välj Stafflat pris.

 3. Välj artikel genom att klicka på knappen Artikel.

 4. I fältet Grupp anger du om det enbart är vissa grupper av kunder som ska få det stafflade priset. För att kunna använda denna funktion måste du ha delat in dina kunder i grupper. Det gör du under Uppläggning – Kunder – Grunduppgifter.

 5. Ange från och med vilket beställt antal artiklar priset ska gälla. Om du t ex skriver 2 i antal innebär det att det stafflade priset gäller från och med 2 beställda artiklar och uppåt. Ange också det pris som ska gälla för intervallet.

 6. Välj OK för att spara det stafflade priset.

Observera att i order-/fakturaregistreringen sker kontrollen för hela ordern. Om du registrerat samma artikel på flera rader räknas totala antalet beställda produkter ihop. Om du vill att kontrollen ska ske per rad, att de ska hanteras var för sig ändrar du det under Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering - fliken Grunduppgifter, markera Stafflade priser per rad.

Om du lagt upp både ett kampanjpris och ett stafflat pris på en artikel kommer kampanjpriset att användas i fakturaregisteringen, förutsatt att orderdatumet omfattas av kampanjperioden.

Ta bort kampanjpris/stafflat pris

Om du vill ta bort någon av de upplagda rabatterna går du in under Uppläggning – Rabattavtal – Kund – Kampanjer och stafflade priser. Här ser du de olika kampanjer och stafflade priser som finns upplagda. Markera den du vill ta bort och klicka Ta bort eller på knappen [Delete].

warning Created with Sketch.