Bjorn Lunden

Bokför utgående kundfordringar (Kontantmetod)

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering.

Om du har kontant-/bokslutsmetoden för momsredovisning, dvs du bokför endast dina kund- och leverantörsfakturor vid betalningstillfället, inte vid registreringstillfället, ska du trots detta boka upp en kundfordran och leverantörsskuld för de obetalda kund- och leverantörsfakturor som finns i samband med bokslutet. BL Fakturering kan hjälpa dig att boka upp de kundfakturor som är skickade men ej betalda vid bokslutsdatumet.

  1. Välj Aktivitet – Bokför utgående kundfordringar (kontantmetod).
  2. I fönstret som kommer upp ska du välja för vilket räkenskapsår du vill boka upp kundfordran/-fordringar.
  3. Du får en kontrollfråga om du vill bokföra kundfordringar för aktuellt bokslutsdatum. Om du svarar Ja här kommer en journal på de kundfakturor som bokas upp att skapas. Om du har automatuppdatering till bokföringen kommer dessutom ett verifikationsnummer att skrivas ut på journalen och posterna har blivit bokförda. Om du inte har automatuppdatering till bokföringen får du istället en bokföringsorder som du kan bokföra manuellt.

Programmet kommer nu att hålla reda på vilka reskontraposter som har bokats upp som kundfordringar och vilka som inte gjort det. När du kommer till tidpunkten då du ska göra inbetalningar på det nya räkenskapsåret så kommer programmet automatiskt att anpassa de bokföringsunderlag du får ut efter om kundfakturan blivit bokad som en fordran eller inte. Du behöver alltså inte själv boka om detta om du använder denna funktion, utan bokföringsunderlagen kommer att stämma direkt vid inbetalningen.

Denna funktion kan endast användas om du angett kontantmetoden som redovisningsmetod under Uppläggning – Momsuppgifter. Om du har faktureringsmetoden och försöker skapa denna bokföringsorder kommer du att få ett felmeddelande.
warning Created with Sketch.