Bjorn Lunden

Villkor

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

Gemensamt för dessa register är att det finns vissa försäljningsvillkor som redan är inlagda i programmet; betalningsvillkor, leveransvillkor samt leveranssätt. Du kan naturligtvis lägga till dina egna villkor, redigera eller ta bort de befintliga villkoren om du vill. Du hittar samtliga register för försäljnings­villkor under huvudmenyn Uppläggning – Villkor.

Dessa valmöjligheter är gemensamma för de olika villkoren:

Ny – Här lägger du upp nya villkor.
Redigera – Här ändrar du i befintliga villkor.
Ta bort – Här kan du ta bort redan upplagda villkor.
Utskrift – Här kan du skriva ut de villkor som finns upplagda.
Avsluta – När du vill lämna denna meny eller har registrerat klart så väljer du Avsluta.

Betalningsvillkor

I programmet följer de vanligaste betalningsvillkoren med. För att lägga till, ta bort eller redigera egna villkor gör du så här:

Arbetsgång

 1. Välj Uppläggning – Villkor – Betalningsvillkor.
 2. Välj Ny för att lägga upp nytt villkor eller Redigera för att ändra befintligt villkor.
 3. Ange ett id. Här använder många samma id som antal dagar i betalningsvillkoret.
 4. Ange namn på betalningsvillkoret.
 5. Ange antal kreditdagar.
 6. Klicka OK när du är klar och vill spara villkoret.

Leveransvillkor

Leveransvillkoret i ett köpeavtal reglerar kostnadsfördelning och ansvar mellan säljare och köpare för varan under transporten. Av leveransvillkoret för en sändning framgår bland annat:

 • Vem som betalar transporten och till vilken plats
 • Vem som ansvarar för lastning och lossning på olika orter
 • När risken övergår från säljare till köpare

I programmet följer några vanliga leveransvillkor med. Du kan lägga till egna villkor, redigera eller ta bort de befintliga leveransvillkoren om du vill.

Arbetsgång

 1. Gå in under Uppläggning – Villkor – Leveransvillkor.
 2. Välj Ny för att lägga upp ett nytt leveransvillkor.
 3. Ange id.
 4. Ange namn på leveransvillkoret.
 5. Välj OK när du är klar.

Leveranssätt

På samma sätt som ovanstående villkor lägger du in leveranssätt. I programmet följer några vanliga leveranssätt med. Du kan lägga till egna, redigera eller ta bort de befintliga leveranssätten om du vill.

Arbetsgång

 1. Gå in under Uppläggning – Villkor – Leveranssätt.
 2. Välj Ny för att lägga upp ett nytt leveranssätt.
 3. Ange id.
 4. Ange namn på leveranssättet.
 5. Välj OK när du är klar.
warning Created with Sketch.