Björn Lundén AB

Utskrift brev och e-post till kunder

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning och BL Fakturering

I programmet finns en funktion för att skicka brev och e-post till kunder.

Arbetsgång

  1. Välj Utskrift – Brev/e-post till kunder.
  2. Välj om du vill skicka brev eller e-post.
  3. Om du väljer brev kan du därefter välja mall. Du kan anpassa dina mallar i blankettgeneratorn. Läs mer om detta här.
  4. I fälten Ämne och Meddelande skriver du den text du vill skicka till dina kunder.
  5. I mottagarfältet markerar du de kunder som du vill ska få brevet/e-posten.
  6. Om du skickar e-post finns möjligheter att bifoga filer via knappen Bifoga fil.
  7. Välj sedan Utskrift (för att skriva ut brev) eller ePosta (för att skicka e-post)

warning Created with Sketch.