Bjorn Lunden

Utskrift Kassaflöde

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

Under Utskrift – Kassaflöde kan du skriva ut en lista över förväntade utbetalningar och inbetalningar. Den lista som skrivs ut bygger på de inställningar du gjort under Aktivitet – Kassaflöde

Här kan du läsa mer om Kassaflöde

När du gör utskriften anger du per vilket datum du vill skriva ut kassaflödet.

warning Created with Sketch.