Björn Lundén AB

Texter

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

Med den här funktionen kan du lägga upp ett antal fritexter. De kan vara användbara om du har återkommande textblock på dina fakturor.

När du är inne i order-/fakturaregistreringen kommer du åt dem genom att välja fliken Ordertext i nedre delen av registreringsvyn, alternativt via knappen Mer – Textlista. Här kan du klicka på knappen Texter och välja mellan de som finns upplagda. Texten kommer att ­skrivas ut på fakturan ovanför orderraderna. Du kan flytta textfältet i ­blankettgeneratorn om du vill ha det på annan plats.

Observera att du inte kan använda ett id-nummer som används för en redan upplagd artikel. Du ska alltså välja en annan nummerserie för Id till texter. Ett tips är att använda en förkortning som Id för ­texterna.

Momsfria fakturor

I vissa fall ska du som säljare inte lägga moms på fakturan. Det gäller t ex vid:

 • Momsfri omsättning
 • Varuförsäljning till näringsidkare i andra EU-länder (GIF)
 • Varuförsäljning till länder utanför EU (export)

Du ska då som säljare förklara på fakturan varför ingen moms lagts på genom att välja mellan något av följande:

 • en hänvisning till en bestämmelse i momslagen
 • en hänvisning till en bestämmelse i EG-direktivet
 • någon annan uppgift om att omsättningen är momsbefriad eller att ­köparen ska redovisa momsen.
När det gäller omvänd momsskyldighet då köparen redovisar momsen, tex inom byggsektorn, ska ”omvänd betalningsskyldighet” anges på fakturorna.

För att underlätta för dig som säljare har vi därför lagt upp några texter som du kan använda vid fakturering. Texterna finns upplagda med id BL01, BL02 osv. Nedan förklarar vi när du ska använda dem.

Observera att du inte ska göra ändringar i de texter som är upplagda i förväg. När du installerar en uppdatering nästa gång kommer i så fall ändringarna att skrivas över. Om du vill ändra något i en text lägger du istället upp en ny text och kopierar texten dit innan du ändrar.

BL01 Momsfri Försäljning

Följande verksamheter omfattas av uppgiftsskyldigheten (dvs en uppgift om varför ingen moms lagts på måste, eller i vissa fall bör, lämnas på fakturan) när det gäller momsfri omsättning (paragrafer i 10:e kapitlet momslagen inom parentes):

 • massmedieområdet (20-25 §§)
 • vissa framställningstjänster (26 §)
 • sedlar och mynt som är gällande betalningsmedel (34 §)
 • gravskötsel (34 §)
 • guld till Sveriges Riksbank (34 §)
 • överlåtelse av vissa tillgångar (37 §), t ex försäljning av inven­tarier som säljaren inte fått lyfta moms på vid inköpet
 • vissa uttag (40-41 §§), t ex representationsgåvor
 • viss omsättning till och förvärv från andra EU-länder (42-48 och 84-90 §§), dvs unionsintern handel
 • viss import (54-56 och 63 §§)
 • tjänster avseende fartyg och luftfartyg (69-74 §§)
 • flygbensin och flygfotogen (76 §)
 • överlåtelse av motorfordon till utländska beskickningar m fl (78-83 §§)

Även verksamhetsöverlåtelser och investeringsguld omfattas men tillhör andra kapitel i momslagen.

 • verksamhetsöverlåtelse (5 kap 38 §)
 • investeringsguld (21 kap 5-9 §§)

BL02 Försäljning av varor till näringsidkare i annat EU-land

”Intra-Community supply (reverse charge)”
Försäljning av varor till näringsidkare inom EG (GIF). Köparen har uppgett sitt VAT-nummer.

BL03 Försäljning av varor utanför EU

”Supply of goods outside the Community”
Försäljning av varor utanför EG (export).

BL04 Självfakturering

”Självfakturering”
Självfaktureing använd när köparen själv utfärdar fakturan.

BL05 Omvänd betalningsskyldighet

”Omvänd betalningsskyldighet”
Om köparen redovisar momsen ska denna uppgift anges på fakturan, exempelvis inom byggsektorn.

BL06 Begagnade varor (vinstmarginalmoms)

”Vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”
När vinstmarginalbeskattning för begagnade varor anges denna uppgift på fakturan.

BL07 Konstverk (vinstmarginalmoms)

”Vinstmarginalbeskattning för konstverk”
När vinstmarginalbeskattning för konstverk anges denna uppgift på fakturan.

BL08 Samlarföremål och antikviteter (vinstmarginalmoms)

”Vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter”
När vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter anges denna uppgift på fakturan.

BL09 Resebyråtjänster (vinstmarginalmoms)

”Vinstmarginalbeskattning för resebyråer”
När vinstmarginalbeskattning för resebyråer anges denna uppgift på fakturan.

Guide taggad med: Momsfri försäljning Momsfria fakturor
warning Created with Sketch.