Bjorn Lunden

Prisändring

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

Innehåll

Detta är en funktion för att snabbt kunna upp­datera din prissättning i artikelregistret eller på en avtalsorder.

Prisändring Artiklar

Arbetsgång

 1. Välj Aktivitet – Prisändring – Artiklar.

 2. Om du vill ändra priset för vissa enskilda artiklar anger du artikelnumren i urvalet Artiklar. Du kan ange enskilda artiklar eller ­välja ett intervall av artiklar, ett intervall anger du med bindestreck emellan. Om du vill uppdatera priserna för en hel varugrupp anger du detta under Varugrupper. Om du vill att priset på alla artiklar ska höjas anger du ingenting i rutorna för artikel och varugrupp. Istället anger du prisändringen i procent i rutan som heter Höj utpris med, det finns en ruta för respektive utpris (1-5). Om du ska höja priset anger du ett tal större än 1. Om det däremot är fråga om en prissänkning eller en realisation anger du ett tal mindre än 1.

 3. Om du vill ha jämna kronor i prislistan markerar du Avrunda till jämna kronor.

 4. Du kan också välja att kopiera en prislista till en annan, bocka i så fall i rutan Kopiera. I den vänstra rutan anger du sedan den prislista (Inpris, Utpris 1-5, Vägt inpris eller Kalkylpris) du vill kopiera ifrån och i den högra rutan den prislista som du vill kopiera till.

 5. När du är klar med inställningarna väljer du OK för att göra prisändringen. Välj annars Avbryt.

Exempel

Du vill höja priset på en hel varugrupp med 25%. Varugruppen har du angett som grupp 20 i artikelregistret. För att göra detta anger du 20 i rutan Varugrupp. ­Sedan väljer du den procentsats du vill höja priset med, i detta fall skriver du 25. Välj sedan OK. Du har nu höjt priset för samtliga priser i varugrupp 20 med 25%.

Prisändring kan göras för inpris, vägt inpris, kalkylpris och fem utpriser. Om du inte vill använda dig av ören i din prissättning markerar du alternativet Avrunda till jämna kronor. Du kan också Kopiera prislistor om du vill göra det. Du kan t ex kopiera pris­lista 2 till prislista 3. Du anger den prislista du vill kopiera från i den första rutan och prislistan du vill kopiera till i den andra rutan.

Omräkning inpriser

Om du lagt upp rabattavtal från leverantörer antingen genom att lägga upp dessa manuellt under Register – Rabattavtal – Från leverantörer, eller genom att importera rabattavtal (rabattbrev) från fil, kan du använda den här funktionen för att ändra inpriserna.

Arbetsgång

 1. Välj Aktivitet – Prisändring – Omräkning inpriser.

 2. Välj vilken prislista omräkningen ska baseras på. Prislista 0 är artikelns inpris och prislista 1- 5 är artikelns fem möjliga utpriser.

 3. När omräkningen är gjord får du meddelande om detta. Du har nu räknat om dina inpriser med utgångspunkt från de inlagda rabattavtalen.

Prisändring avtalsorder

Om du använder dig av avtalsfakturering där du kan skriva ut fakturor på vilka du i förväg avtalat om belopp och hur många månader fakturan gäller kan du med den här funktionen ändra pris på dessa order, trots att de redan ligger klara.

Arbetsgång

 1. Välj Aktivitet – Prisändring – Avtalsorder.

 2. Om du vill göra ett urval på ett visst intervall av kunder eller kundkategorier kan du fylla i rutan KundId. Du har även möjlighet att göra ett urval på ett visst intervall av artiklar eller varugrupper.

 3. Om du vill att endast artiklar som har ett visst pris ska ändras kan du bocka för rutan Ange pris som ska matchas samt ange det aktuella priset.

 4. Själva prisändringen gör du genom att markera Nytt pris eller Ange procent. Om du t ex vill att priset ska öka 15 procentenheter skriver du 15 i rutan till ­höger. Du kan även ändra expeditionsavgiften för de avtalsorder som ska pris­ändras. Markera i så fall Ändra även expeditionsavgift och ange en ny expeditions­avgift i fältet till höger.

 5. Utför prisändringen genom att välja OK. Välj Avbryt om du inte vill göra någon prisändring.

warning Created with Sketch.