Björn Lundén AB

Reskontra – Reskontralista

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Reskontralistan är en förteckning över dina kundfordringar vid en viss tidpunkt. Det är viktigt att ha god kontroll över sina kundfordringar. Därför ­rekommenderar vi att du löpande under året tar ut reskontra­listan för avstämning. Detta kan du göra t ex i samband med periodbokslut under året.

Reskontralistan används för ett flertal ändamål, bland annat:

 • Avstämning mot kontot för kundfordringar i bokföringen. Kund­reskon­t­ran i faktureringsprogrammet bör hela tiden stämma överens med kontot för kundfordringar i din bokföring.
 • Underlag till bokslutet.
 • Underlag till rapporter.
 • Som översikt över kundfordringarna.

Arbetsgång

 1. För att skriva ut Reskontralistan väljer du Utskrift – Reskontra – Reskontralista i den nerdragna menyn.
 2. Du kommer då till fönstret Alternativ för utskrift kundreskontra:
  Här finns lite olika inställningar som ska göras:

  Reskontra per datum – Här anger du per vilket datum du vill se ställningen i reskontran. Pro­grammet föreslår automatiskt dagens datum. Du kan dock ändra detta, antingen ­genom att skriva in datum direkt i datumfältet eller ­genom att klicka på knappen till höger om datum­fältet för tillgång till en kalender.
  Specificera delbetalningar – Om kunden delbetalat en faktura kommer det att synas i utskriften.
  Visa avstämning mot bokföringen – På utskriftens sista sida jämförs ­saldot i reskontran, med saldot på kontot för kundfordringar enligt BL Bokföring. Detta är en bra funktion vid avstämning av kundreskontran.
  Visa endast förfallna fakturor – Bara förfallna fakturor kommer med på utskriften.
  Urval – Du kan ta ut en kundreskontralista på olika urval. De urval du kan göra sker mot kundnummer, reskontrakonto, kostnadsställe, kostnadsbärare, projekt och kategori. Om du inte vill göra några urval lämnar du dessa fält tomma. Då får du en kund­reskontralista för hela ditt företag.
  Sorteringsordning – Du kan även välja vilken sorteringsordning du vill ha på listan. Bokstavsordning, kundid-ordning, förfallodatumordning eller fakturanummerordning.
 3. När du är klar med dina inställningar väljer du OK för att skriva ut.
warning Created with Sketch.