Björn Lundén AB

Orderstock

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

Genom att skriva ut en orderstock får du en rapport som visar inregist­rerade men inte fakturerade order. Det kan vara order som helt enkelt inte har ­hunnit faktureras. Det kan också vara order som inte är klara för fakturering.

Arbetsgång

  1. Utskrift av orderstock når du genom att välja Utskrift – Orderstock.
  2. Du kommer då till fönstret Alternativ för utskrift order:
  3. Typ av listutskrift – Här anger du vilken typ av orderstock du vill titta på. Det finns åtta typer att välja mellan. Orderstock visar kunder och ordersummor. Orderstock specificerad ger samma information men med kompletterande information om vilka produkter som ingår i respek­tive order. Orderstockslista per artikel visar vilken/vilka produkter som blivit beställt samt levererat. Artikel per order visar orderläget för varje produkt. Order per kund visar order­läget för varje kund. ­Avtalsorder visar detaljer för varje avtalsorder. Avtalsorder specificerad visar avtalsorder per produkt. Rest­order visar alla dellevererade order, dvs order som inte är helt utlevererade. Möjlighet att selektera på datumintervall finns tyvärr inte, detta går däremot under menyn utskrift – historik – fakturering – där går det att välja urval order/avtalsorder samt kombinera med datumintervall. När valen är gjorda klickar man på knappen Refresh för att hämta värdena.
    Urval – Du kan göra urval i orderstocken. Urvalen sker mot ­order­num­mer, kundnummer, artikelnummer och ordertyp. Artikelnummer ­används av dem som har tillgång till lagerhantering i systemet.
    Sorteringsordning – Du kan sortera utskriften på Ordernummer eller Leveransdatum.
  4. Klicka OK när du gjort dina inställningar för att gå vidare till utskrift
warning Created with Sketch.