Björn Lundén AB

Kreditera faktura

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering.

I BL Administration kan du enkelt kreditera en faktura. Här hittar du en film som går igenom processen steg för steg samt en arbetsgång som du kan följa, både om du ska kreditera en specifik befintlig faktura eller om du vill skapa en helt manuellt.

Se en film:


En kreditfaktura är helt enkelt en vanlig faktura men med ett minusbelopp. För att registrera en sådan väljer du Aktivitet – Registrering – Faktura/order. Den enda skillnaden mot att registrera en vanlig order är att du anger en negativ mängd (eller ett negativt belopp). Använder du dig av lagerfunktionen är det viktigt att du anger en negativ mängd för att återföra denna lagermängd och få ett korrekt lagersaldo. Fakturan kommer att läggas in i kundreskontran med ett minusbelopp och kommer vid utskrift att kallas kreditfaktura.

Om du använder dig av lagerfunktionen är det viktigt att du anger en negativ mängd för att få en återföring av lagersaldo.

Du kan även välja att kreditera en specifik faktura och då väljer du kunden och därefter klickar du på knappen Mer och väljer Kreditera faktura. I listan som visas markerar du den faktura du vill ändra och trycker OK. Se arbetsgång för detta nedan.

Manuell kreditering
Arbetsgång

 1. Gå till Aktivitet – Registrering – Faktura/order, alternativt snabbvalet Fakturaregistrering.
 2. Leta reda på kunden genom att klicka på knappen Kund.
 3. Ange vilken artikel det gäller och ange i antal ett minustecken innan antalet.
 4. Spara och skriv ut fakturan.

Kreditera specifik befintlig faktura
Arbetsgång

 1. Gå till Aktivitet – Registrering – Faktura/order, alternativt snabbvalet Fakturaregistrering.
 2. Välj kunden genom att klicka på knappen Kund.
 3. Klicka på knappen Mer och välj Kreditera faktura. Här visas kundens alla fakturor. Markera fakturan i i listan och tryck OK.
 4. Då kommer denna kontrollfråga som du svarar Ja på om du vill gå vidare. Väljer du att svara Nej kommer du tillbaka till ursprungsfakturan.
  Nu ser du den ursprungliga fakturan men med minustecken.
 5. Klicka på spara och skriv sedan ut och uppdatera den precis som en vanlig faktura.

Boka bort kreditposter i inbetalningsrutinen

När man ska boka bort en kreditnota i inbetalningsregistreringen kan det vara lämpligt att använda alternativet Avför för både ursprungsfakturan och kreditfakturan om inga pengar har överförts mellan kunden och ditt bankkonto. På så sätt får de markeringen Avförd i reskontran och bokas direkt mot försäljningskontot och kundreskontrakontot istället för mot bankkontot. Har det däremot skett en pengatransaktion från kunden som ska återbetalas använder du istället betala-alternativet som vanligt.

Guide taggad med: kredit kreditfaktura
warning Created with Sketch.