Bjorn Lunden

Manuell registrering av kundreskontraposter

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering.

Manuell registrering av kundreskontraposter är en rutin där du kan lägga in fakturor i din kundreskontra utan att behöva jobba med orderregistrering och produkter. Här lägger du in reskontraposten med information om fakturanummer, kund, belopp, osv. Du kan även välja om du vill kontera försäljningen i samband med att du lägger in fakturan.

Det finns framförallt två situationer då denna rutin är bra. Den ena är när du ska lägga in din innevarande reskontra i samband med att du byter faktureringsprogram till BL Fakturering. I denna situation väljer vissa att köra sin fakturering parallellt och så att säga låta den gamla reskontran ”dö ut”. För dem är denna rutin inte så intressant, men för dig som vill lägga in hela den innevarande reskontran på en gång är detta ett mycket smidigt verktyg. Den andra situationen är när du får hjälp med bokföringen i ditt företag. Du fakturerar som ­vanligt och den som har hand om bokföringen kan via denna rutin snabbt få in dina kundfakturor i reskontran genom att lägga in dina fakturajournaler.

Arbetsgång

  1. Välj Aktivitet – Manuell registrering kundreskontraposter.
  2. För att lägga upp en ny kundreskontrapost väljer du knappen Ny. Börja med att ange kund, det kan du göra genom att klicka på knappen kund och välja i kundregistret, eller direkt skriva in kundens id-nr. Du kan också söka efter din kund genom att skriva in början på namnet eller något annat sökkriterium som matchar kunden. När du ­hittat rätt kund klicka på knappen Välj.
  3. Därefter anger du de nödvändiga uppgifterna. Du börjar med att ange fakturanummer/OCR. Fortsätt sedan med fakturadatum och förfallo­datum. För­fallodatumet styrs i första hand av vad du lagt in på kunden i kundupplägget. Därefter anger du faktura­beloppet inklusive moms. Till sist anger du fakturans valuta. Klicka på ­knappen Valuta för att komma till valuta­registret om du har lagt upp ett sådant. Slutligen klickar du på OK.
  4. När alla uppgifter är ifyllda väljer du Uppdatera för att uppdatera fakturan.

Bokföring av manuellt registrerade fakturor

Om du vill kan du även kontera försäljningen på de manuellt in­regist­rerade fakturorna. Detta används kanske mest av dem som lämnar bort sin bokföring till bokföringsbyråer eller liknande. För att detta ska fungera måste du i de fasta Företagsuppgifterna ange att du vill kontera fakturor vid manuell registrering (Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering och under fliken Grunduppgifter).

Om du vill periodisera en intäkt kan du göra det i konteringsbilden genom att klicka på knappen Periodisering när du står i kolumnen belopp.

warning Created with Sketch.