Bjorn Lunden

Rabattavtal

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

Innehåll

I BL Fakturering finns flera sätt att lägga upp rabattavtal.

Rabattavtal till kunder

BL Fakturering innehåller ett verktyg för att ­hantera rabatter. Du kan t ex lägga upp separata rabattsystem för varje enskild kund eller för grupper av kunder. Du kan även knyta rabatter till vissa produkter eller varugrupper.

Varugruppsrabatter

 1. Välj Uppläggning – Rabattavtal – Kund – Varugruppsrabatter.

 2. Du kommer nu till fönstret Varugruppsrabatter. Här syns alla dina kunder till höger.

 3. Om du vill lägga upp ett rabattavtal för en viss kund, markera kunden i listan till höger och välj Ny.

 4. Du kommer då till fönstret Redigering Varugruppsrabatt, läs mer nedan om vad du ska registrera.

 5. Spara avtalet med OK eller välj Avbryt om du inte vill spara.

När du lägger upp rabattavtalet finns möjlighet att ange:

 • Vgr/Artikel. Här anger du antingen ­varugrupp eller artikelid. ­Observera att artikelnummer är över­ordnat eventuell rabatt på varu­grupp. Har du lagt upp en varugrupp och vill att rabatten ska gälla hela varugruppen ska du inte ange något artikelid här utan varugruppens id.
 • Text. Här anger du en beskrivande text för rabattavtalet

Du väljer bara ett av de kommande 3 fälten:

 • Rabatt. Här sätter du rabatten i procent, t ex ”10”.
 • Nettopris. Här anger du nettopriset för en artikel eller varugrupp. Nettopriset är helt ­enkelt det rabatterade pris du vill ha ut av kunden.
 • TG %. Här kan du ange den täckningsgrad i procent du vill att artiklarna som omfattas av rabattavtalet ska ha. Täckningsgrad beräknas som försäljningspriset dividerat med inköpspriset. För att du ska kunna ange en täckningsgrad i procent krävs att du har ett inpris registrerat på de aktuella produkterna.

Rabattavtalet ser du sedan till vänster om du har kunden markerad. För att ändra ett rabattavtal ­markerar du avtalet och väljer Redigera. Om du vill ta bort avtalsraden markerar du den och väljer Ta bort.

Kopiera rabattavtal

I BL Fakturering kan du även kopiera alla rabattavtal på en kund till en annan kund. Du kopierar alltså kundens hela rabatt­system, alla avtalsrader. ­Markera kunden i listan till höger vars rabattavtal du vill kopiera. Välj sedan Kopiera.

Du får ett ­meddelande om att befintligt avtal kommer att tas bort. Svara Ja för att gå vidare

Kundgruppsrabatter

Om du har valt att knyta kunderna till olika grupper på kundkortet kan du välja att lägga upp rabatter för dessa grupper. Du kan t ex välja att alla ­kunder som tillhör grupp A alltid ska få 10% rabatt på alla artiklar. Du kan också kombinera kundgruppen med en varugrupp, t ex kan alla kunder som tillhör grupp A få 20% rabatt på alla artiklar i varugrupp B.

Till skillnad från ett vanligt rabattavtal som du lägger upp per kund, gäller alltså den här rabatten för alla kunder som tillhör en viss grupp.

 1. Välj Uppläggning – Rabattavtal – Kund – Kundgruppsrabatter.

 2. Välj Ny för att lägga till ett nytt avtal. Då öppnas fönstret redigering Grupprabatt, läs nedan om vad du ska lägga in för uppgifter.

 3. När du är klar väljer du OK för att spara. Avbryt om du inte vill spara.

 • Grupp – ange den kod som du har valt att lägga upp på kunderna, t ex A.

 • Varugrupp – Här anger du koden för den varugrupp som rabatten ska gälla. Om du lämnar fältet tomt kommer rabatten att gälla alla varor. Varugruppen anger du på artikelkortet.

 • Beskrivning – Här anger du den benämning som du vill att rabatten ska ha.

 • Rabatt – Här anger du den rabatt i procent som gruppen ska ha.

Genom att ange varugrupper på artiklarna kan du styra så att kunderna får olika rabatter för olika varugrupper.

Det finns även ytterligare ett alternativ för rabattavtal som kallas Kampanjer och Stafflade priser. Med det menas att du kan lägga in kampanjpriser som gäller under olika tidsperioder, t ex ett sommarpris som gäller 1 juli – 31 augusti. Du kan också lägga in staff­lade priser (mängd­rabatter), vilket innebär att rabatten automatiskt påverkas av den mängd som kunden köper. 

Redigera/ta bort grupprabatt

Om du vill ändra en befintlig grupprabatt markerar du raden och väljer Redigera. Gör dina ändringar och bekräfta med OK. Vill du ta bort en grupprabatt markerar du raden och väljer knappen Ta bort.

Rabattavtal från Leverantörer

BL Fakturering innehåller även ett verktyg för att ­hantera rabatter från leverantörer. Genom att läsa in ett så kallat rabattbrev från leverantören kan du göra en beräkning av inpriser på dina artiklar.

 1. Välj Uppläggning – Rabattavtal – Leverantör i den neddragna menyn.
 2. Klicka på knappen Ny. Läs mer nedan om vilka uppgifter du lägger in i bilden.
 3. Spara genom att välja OK.

 • Leverantör – Här väljer du den leverantör avtalet gäller.

 • Varugrupp – Välj här den varugrupp som rabatten ska gälla.

 • Text – Ge den benämning som du vill att rabatten ska ha.

 • Rabatt 1-3 – Ange i procent vilken rabatt som ska vara.

 • Datum – fyll i datum för när Leverantören gav rabatten

warning Created with Sketch.