Björn Lundén AB

Reskontra – Åldersanalys

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

Den här listan ger dig en överblick över hur kundfordringarna förfaller i valda intervall per ett valt datum. Du kan även göra urvalet i olika intervall av kunder, kategorier eller reskontrakonton. Om du inte gör något urval av intervall skrivs allt ut.

Arbetsgång

 1. För att skriva ut åldersanalyslistan väljer du Utskrift-Reskontra-Åldersanalys.
 2. Du kommer då till fönstret Alternativ för utskrift åldersanalys:

  Här kan du göra följande inställningar:

  Reskontra per datum – Här anger du det datum för kundreskontra­n som du vill utgå ifrån. Program­met föreslår automatiskt dagens datum. Du kan ändra detta ­genom att antingen skriva in ett datum direkt i datum­fältet ­eller ­genom att klicka på pilen till höger om datum­fältet för att få tillgång till kalendern.
  Antal intervall – Här ställer du in hur många intervallen i listan ska vara.
  Dagar per intervall – Antal dagar per intervall.
  Urval – Du kan skriva ut en åldersanalyslista med olika ­urval. Du kan göra urval på kundnummer, reskontrakonto, projekt och kategori. Om du inte vill göra några urval lämnar du ­dessa fält tomma. Då får du en lista för hela ditt före­tag.
  Retroaktiv utskrift - Bokar du i denna ruta tas betalda fakturor med.
  Sorteringsordning – Här kan du ange om du vill att utskriften av reskontralistan ska göras i bokstavsordning, kundnummerordning eller efter förfallodatum.
 3. När du är klar med dina inställningar väljer du OK för att gå vidare till utskrift.
warning Created with Sketch.