Bjorn Lunden

Kundgrupper

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Tidredovisning och BL Fakturering

Under Uppläggning – Kundgrupper kan du för var och en av kundgrupperna 1–4 registrera ett underliggande register. Innan du gör det bör du namnge de fyra kundgrupperna. Dessa kundgrupper och register använder du för att göra selekteringar vid utskrift av listor, statistik och etiketter. Du behöver inte använda alla fyra kundgrupperna, du kan mycket väl bara använda en eller ett par av dem. Kundgrupperna är ett gemensamt register för BL Fakturering och BL Tidredovisning.

Namnge kundgrupper

 1. Välj Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering eller Arkiv – Företagsuppgifter – Tidredovisning.
 2. Välj fliken Övrigt. Här kan du namnge kundgrupperna, t.ex. till antal anställda, omsättning eller något annat.
 3. När du registrerat namnen på de kundgrupper du behöver bekräftar du med OK.

Efter att du gett kundgrupperna benämningar ser du de nya benämningarna i menyn under Uppläggning – Kundgrupper.

Kundgruppsregister

Under var och en av kundgrupperna kan du registrera ett valfritt antal poster, t ex olika omsättningsintervall eller antal anställda.

 1. Välj Uppläggning – Kundgrupper.
 2. Välj den av Kundgrupperna du vill skapa poster i. Du får då upp en lista över de poster den här kundgruppen innehåller. Har du inte lagt in några poster är listan tom. Har du namngett kundgruppen kommer detta namn att visas i fönsterrubriken.
 3. Välj Ny. Du kan då registrera ett Id och ett Namn för posten i registret.
 4. Bekräfta med OK och välj Ny igen.
 5. Fortsätt på samma sätt tills alla poster som ska ingå är registrerade.

Kundgruppsindelning

När du lagt upp dina kundgrupper och de underliggande registren kan du göra en indelning av dina kunder i grupper.

 1. Välj Uppläggning – Kunder.
 2. Markera den kund du vill tilldela en kundgrupp och välj Redigera.
 3. På fliken Övrigt hittar du fyra knappar som anger namnen på de kundgrupper du lagt upp under Uppläggning – Kundgrupper. Om du inte namngett dina kundgrupper är knapparna blanka.
 4. Genom att klicka på respektive kundgruppsknapp får du upp listan med upplagda poster under den valda kundgruppen. Här markerar du den post du vill ange på kunden och väljer OK för att dela in kunderna i olika kundgrupper.

Exempel kundgrupper

Du vill dela in dina kunder efter vilken omsättning de har. Först ger du kundgruppen ett namn (Omsättning) under Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering/Tidredovisning – Övrigt. Lägg sedan upp ett antal omsättningsintervall i registret för kundgruppen Omsättning under Uppläggning – Kundgrupper. Till sist markerar du ett omsättningsintervall för varje kund under Uppläggning – Kunder – Övrigt.

warning Created with Sketch.