Björn Lundén AB

Leveransadresser

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

I programmet finns möjligheten att lägga upp flera leveransadresser på dina kunder. Dessa kommer du åt i fakturaregistreringen och där kan du snabbt lägga upp aktuell adress. Det kan ju vara så att fakturan ska gå till en adress men det som beställts ska skickas till en annan adress. Du kan även ange att en av leveransadresserna ska föreslås automatiskt i fakturaregistreringen.

Arbetsgång

Välj Uppläggning – Leveransadresser. Om du har leveransadresser upplagda syns de i listan. Om fönstret är tomt finns inga leveransadresser upplagda.

Ny. Välj ny om du vill lägga upp en ny adress. Klicka sedan på knappen KundId för att välja en kund för kundregistret. Ange ett id för leveransadressen och fyll sedan i övriga fält. Markera om du vill föreslå denna i order/fakturaregistrering. Välj OK om du är klar och vill avsluta. Välj Avbryt om du vill avsluta utan att spara ändringar.

Redigera. Klicka här om du vill ändra i befintlig adress.

Ta bort. Om du vill ta bort en redan upplagd adress klickar du här.

Utskrift. Här kan du skriva ut de adresser som finns upplagda på kunden. Välj kund genom att klicka på knappen Kund och välj sedan kunden i listan.

Avsluta. Välj avsluta för att stänga fönstret.

warning Created with Sketch.