Björn Lundén AB

Offertstock

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

Genom att skriva ut en offertstock får du en rapport som visar dina registrerade offerter.

Arbetsgång

  1. Välj Utskrift – Offertstock.
  2. I fönstret Utskrift offertstock kan du göra följande inställningar:
    Typ av utskrift – Här anger du vilken typ av orderstock du vill titta på. Det finns åtta typer att välja mellan. Orderstock visar kunder och ordersummor. Orderstock specificerad ger samma information men med kompletterande information om vilka produkter som ingår i respek­tive order. Orderstocklista per artikel visar vilken/vilka produkter som blivit beställt samt levererat. Artikel per order visar orderläget för varje produkt. Order per kund visar order­läget för varje kund. ­Avtalsorder visar detaljer för varje avtalsorder. Avtalsorder specificerad visar avtalsorder per produkt. Rest­order visar alla dellevererade order, dvs order som inte är helt utlevererade.
    Urval – Du kan göra urval i offertstocken. Urvalen kan göras mot offertnummer, kundnummer och artikelnummer.
    Sorteringsordning – Du kan välja att sortera på Offertnummer eller Leveransdatum.
  3. Klicka OK när du gjort dina inställningar för att gå vidare till utskrift
warning Created with Sketch.