Björn Lundén AB

Utskrift journaler

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

Under menypunkten Utskrift – Journaler finns flera alternativ; Fakturajournal-ouppdaterad, Fakturajournal-retroaktiv, Inbetalningsjournal-ouppdaterad, Inbetalningsjournal-retroaktiv, Kassarapport samt Lagerjournal.

Fakturajournal – ouppdaterad

Om det skulle finnas någon fakturajournal som inte är uppdaterad kommer den att skrivas ut om du väljer detta alternativ. Finns inga ouppdaterade journaler visas ett meddelande om detta.

Fakturajournal – retroaktiv

Gå till Utskrift – Journaler – Fakturajournal retroaktiv. Här ser du alla dina gamla kundfakturajournaler, markera den journal du vill skriva ut och tryck därefter OK.

Inbetalningsjournal – ouppdaterad

Här kan du ta ut en journal över ouppdaterade kundinbetalningar. Om inga ouppdaterade inbetalningsjournaler finns får du ett meddelande om detta.

Inbetalningsjournal – retroaktiv

Under Utskrift – Journaler – Inbetalningsjournal retroaktiv kan du skriva ut en retroaktiv journal över kundinbetalningar. Markera den journal du vill skriva ut och därefter OK.

Kassarapport

Under Utskrift – Journaler – Kassarapport kan du skriva ut kassarapporter för din kontantförsäljning. Du kan välja att selektera på en viss användare i programmet, om du vill se en kassarapport för en viss person/expedit. Du kan också välja för vilket datum du ska ta ut kassarapporten. I kassarapporten visas kundnamn, datum för kontantfakturan, kvittonummer, fakturanummer och belopp.

Lagerjournaler

Under Utskrift – Journaler – Lagerjournal kan du skriva ut dina lagerjournaler.

Alla journaler har fått en numrering och du kan välja vilket eller vilka journalnummer du vill skriva ut. Du kan också välja att skriva ut journaler inom ett visst datumintervall eller för ett visst intervall av artiklar. Journalen visar artikel, beskrivning, datum, inventerat, in-/utleverans, fysiskt lager, disponibelt lager, kod och journalnr.

Inleveransjournal

Under Utskrift – Journaler – Lagerjournaler – Inleveransjournal hittar du dina inleveransjournaler. Denna journal skrivs ut automatiskt när du gjort inleveranser i programmet. Men du kan även skriva ut den i efterhand.

Denna journal skrivs ut när du gjort inleveranser i programmet. I den journalen ser du artikel, beskrivning, datum, inleverans, fysiskt lager, disponibelt lager och Landskod.

Utleveransjournal

Gå till Utskrift – Journaler – Lagerjournaler – Utleveransjournal. Här kan du få fram utleveransjournalen om du valt att inte skriva ut den i samband med utleveransen. Fyll i det journalnummer du vill skriva ut och välj OK.

Denna journal skrivs ut när du gjort utleveranser i programmet. Den visar vilket order nr, artikel, datum, beskrivning, utlevererat, restat och totalt levererat antal.

warning Created with Sketch.