Bjorn Lunden

Inkassohantering

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering Plus.

En lista över inkassomarkerade fakturor kan vara lämplig att ha till hands i inkassoarbetet. Detta oavsett om du sköter detta arbete själv eller anlitar ett inkassoföretag.

Under Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering – Påminnelse/räntefaktura kan du göra vissa grund­läggande inställningar för när en faktura ska inkassomarkeras i BL ­Fakturering.

För att kunna få ut denna lista krävs att du har skrivit ut påminnelser till kunderna. Om du i företagsuppgifterna har angett att du ska skriva ut två ­påminnelser, krävs att du kör rutinen för påminnelser två gånger. Först därefter kan du ta ut listan över inkassomarkerade ­fakturor.

Utskriften av denna lista hittar du om du väljer Utskrift – Reskontra – Inkassomarkerade fakturor.

Utskrift Inkassokrav

Om du vill skriva ut inkassokrav kan du göra det under Utskrift – Kunddokument – Inkassokrav. För denna funktion krävs licens för BL Fakturering Plus.

De inställningar du gjort under Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering – Påminnelse/räntefaktura styr hur många dagar en faktura ska ha varit förfallen för att den ska gå till inkasso. Utseendet på dina kravbrev styrs av en dokumentmall. Tänk på att det är lagreglerat vad som måste finnas med i ett inkassokrav. Läs mer om hur du ändrar dokumentmallen här.

För att du ska kunna skriva ut ett kravbrev måste du ha skrivit ut så många påminnelser som du har lagt in under Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering – Påminnelse/räntefaktura.

Arbetsgång

  1. När du ska skriva ut inkassokravbrev väljer du alternativet Utskrift i huvudmenyn. Välj sedan Kunddokument och Inkassokrav.
  2. Du kommer då till dialog­rutan för utskrift av inkassokrav.
  3. Börja med att gå igenom vilka kunder som du ska skicka kravbrev till. Det gör du ­enligt vanlig ­Windowsstandard med [shift] samtidigt som du klickar för att markera ­flera i följd eller [ctrl] för att markera flera enstaka. De som inte får kravbrev nu kommer att komma med i listan nästa gång du ska skriva ut kravbrev.
  4. Välj OK för att skriva ut valda kravbrev.
Fakturorna försvinner inte från listan förrän fakturan är betald, avförd eller registrerad som kundförlust. Du kan alltså skriva ut kravbrev så många gånger du vill. För att få bort fakturan härifrån måste du välja Aktivitet – Kundinbetalningar och registrera dem som betalda eller avförda. Om kunden har gått i konkurs kan du enkelt registrera fakturan som en kundförlust.
Inkassokrav skrivs bara ut om summan av reskontran på kunden är större än 0 kr. Har kunden kreditfakturor som är större än debiteringarna skrivs inget inkassokrav ut.
Observera att du inte får någon varning när du registrerar kund­inbetalningar om kunden inte har betalt inkassoavgiften.
warning Created with Sketch.