Björn Lundén AB

Sammansatta artiklar

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering
Den här funktionen finns för dig som har licens för BL Fakturering Plus.

Här kan du koppla samman artiklar. Det gör då att du får en lagerminskning av en annan artikel än den du använder i fakturaregistreringen. Detta kan vara användbart om du säljer ”paket” som består av flera artiklar. När du fakturerar huvudartikeln lägger programmet automatiskt till alla ingående artiklar.

Arbetsgång sammansatta artiklar

 1. Du hittar detta genom att välja Uppläggning – Sammansatta artiklar, eller via Uppläggning – Artiklar – knappen Mer – Sammansatta artiklar.
 2. Välj ny och då kommer detta fönster upp:


 3. Här kan du göra följande inställningar:

  Huvudartikel – Klicka här och välj den artikel som ska vara Huvudartikel, dvs den som anges i faktura-/orderregistreringen.

  Underartikel – Markera den artikel du vill ha som underartikel.

  Antal – Fyll i hur många som ska plockas på lagret när du säljer Huvudartikeln.

  Ta med pris från underartikel – Om priset på underartikeln ska tas med markerar du här.

  Dölj underartikel på utskrift – Vid utskrift syns inte underartikeln på fakturan om du markerar här.

 4. Bekräfta dina val med OK.
warning Created with Sketch.