Björn Lundén AB

Utskrift av intrastatrapporter

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Fakturering

SCB:s underlag för beslut om uppgiftsplikt hämtas från den skattedeklaration som företaget lämnar till Skatteverket varje månad/kvartal. De uppgifter som används är värdet av varuförvärv från EU-länder (rad 20) och av varuleveranser till EU-länder (rad 35). De månadsvisa/kvartalsvisa uppgifterna summerar SCB till ett löpande 12-månadersvärde.

I skattedeklarationen ska företaget uppge värdet av varuinköp från EU (införsel) och värdet av varuleveranser till EU (utförsel). På rad 20 redovisar företaget värdet av varuinköp från annat EU-land samt överföring från egen verksamhet i annat EU-land. På rad 35 i skattedeklarationen ska företaget redovisa värdet av varuleveranser till andra EU-länder och värdet av varuöverföringar som gjorts till en egen filial eller till en egen verksamhet i ett annat EU-land.

Uppgiftsskyldiga till Intrastat bör försäkra sig om att uppgifter om varuinköp (rad 20) och varuleveranser (rad 35) också rapporteras till Intrastat. SCB gör en avstämning mot dessa värden för att kontrollera att de avlämnade uppgifterna till Intrastat stämmer.

De företag som har fått ett beslut om uppgiftsplikt ska redovisa värdet av varuleveranser från (införsel) respektive till (utförsel) andra EU-länder till Statistiska Centralbyrån (SCB). För att du ska kunna skriva ut rapporter måste du först göra vissa inställningar i programmet:

Införsel

För att införsel ska fungera måste du ange vilken varukod artikeln har. Det anger du på raden varukod (EU-StatNr) under Uppläggning – Artiklar, fliken Redovisning och lager. Om du ska redovisa nettovikten i rapporten ska du dessutom vid Vikt under fliken Grunduppgifter ange vilken vikt artiklarna har. Själva införseln registrerar du sedan som en inleverans ­under Aktivitet. Observera att det är viktigt att du anger leverantörens landskod när du registrerar inleveransen.

Du måste ha licens för BL Fakturering Plus för att kunna göra en ­inleverans i programmet.

Utförsel

För att utförsel ska fungera måste du ange vilken varukod Artikeln har. Det anger du på raden varukod (EU-StatNr) under Uppläggning – Artiklar, fliken Redovisning och lager. Om du ska redovisa nettovikten i rapporten ska du dessutom vid Vikt under fliken Grunduppgifter ange vilken vikt Artikeln har. Landskoden anger du under fliken Grunduppgifter på kundkortet (Uppläggning  – Kunder). När du sedan fakturerar kunden kommer utförseln att registreras.
Det som styr vart intrastatrapporten hämtar sina siffror ifrån är fältet leveransdatum inne i fakturaregistreringen. Alltså inte fakturadatum. Intrastat införsel baseras på de inleveranser som har gjorts under perioden som anges för intrastat. Intrastat utförsel baseras på utleveranser under perioden"

 Alltså, Har leveransen skett tex 2023-02-28 men fakturadatumet är 2023-03-01 så kommer rapporten att visa denna utförsel i perioden februari, medan periodiska sammanställningen kommer att visa summa under mars. 

Nya fält i intrastatrapporten (utförsel)

...gäller från BL Administration version 2022.1.100.
För dig som lämnar intrastatrapporter för försäljning till andra EU-länder ska försäljning från 1 januari 2022 och framåt (första redovisning i februari) kompletteras med två nya uppgifter; ursprungsland och Partner-ID (köparens momsregistreringsnummer). Ett fält för VAT-nummer finns redan på kundkortet, om uppgiften saknas kommer QV999999999999 att användas istället.

Vad gäller ursprungsland finns ett nytt fält att fylla i på artiklarna. Det är det land där varan producerats eller tillverkats som ska anges här.

Utskrift av intrastatrapport

Själva utskriften gör du under Utskrift – Intrastatrapporter. Där väljer du om det gäller Införsel eller Utförsel. Därefter anger du ­vilken period (månad) du vill redovisa. Välj OK för att skriva ut.

Observera att varukoderna kan benämnas via menyn Uppläggning – Varukoder intrastat.
warning Created with Sketch.