Björn Lundén AB

Redigera/Ta bort löner

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön.

Du kan ändra och ta bort löner i programmet. Om du vill ändra eller ta bort en lön som inte är uppdaterad väljer du Aktivitet – Redigera/ta bort löner. Om du istället vill ändra eller ta bort en uppdaterad lön väljer du Aktivitet – Återställ lönekörning.

OBS! För dig som använder Lön Plus är det inte möjligt att ta bort eller återställa löner. Här kan du läsa mer om hur du går till väga om en uppdaterad lön blivit fel i Lön Plus

 Arbetsgångar:

Ändra ej uppdaterad lön»

Ta bort ej uppdaterad lön»

Återställ lönekörning»

Ta bort uppdaterad lön»

Ändra ej uppdaterad lön

 1. Välj Aktivitet – Redigera/ta bort löner.
 2. I fönstret som öppnas ser du de registrerade men ej uppdaterade löner som finns. Markera den lön du vill ändra och välj knappen Redigera.
 3. Du kommer till Löneregistreringen där du kan göra din ändring. När du gjort dina ändringar väljer du Spara.
Alternativt kan du gå direkt till .och dubbelklicka på den lön du vill ändra i rutan nere till vänster.

Ta bort ej uppdaterad lön

 1. Välj Aktivitet – Redigera/ta bort löner.
 2. I fönstret som öppnas ser du de registrerade men ej uppdaterade löner som finns. Markera den lön du vill ta bort och välj knappen Ta bort.
 3. Du får frågan: ”Du har valt att ta bort lön. Vill du gå vidare?” Svara Ja om du vill gå vidare.
Alternativt kan du gå direkt till Löneregistrering, markera lönen som du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Återställning lönekörning

 1. Välj Aktivitet – Återställ lönekörning.
 2. I fönstret som öppnas ser du de löner som är uppdaterade. Klicka på knappen Urval så kan du välja att se Uppdaterade löner detta år, Uppdaterade löner föregående år, Uppdaterade löner alla, Uppdaterade löner valfritt år.
 3. Markera den eller de löner som du vill återställa. Du kan sortera lönerna genom att klicka på kolumnerna. För att markera flera löner samtidigt kan du använda [Shift] + piltangenterna. Om du vill återställa en hel lönekörning kan du t ex sortera på journalnr och markera den första lönen hålla nere [Shift] och sen markera den sista lönen. Då blir alla löner emellan markerade. Du kan också markera den första lönen och hålla nere [Shift] och använda [pil nedåt] tills du har markerat alla löner du önskar. Välj sen knappen Återställ.
 4. Nästa fönster som visas är Alternativ för utskrift journal. Skriv ut journalen genom att välja OK. Programmet kommer automatiskt att uppdatera lönetotalerna när du har återställt löner. Om du har automatisk överföring till bokföring kommer programmet att skapa en verifikation som korrigerar bokföringen.

Ta bort uppdaterad lön

 1. Välj Aktivitet – Återställ lönekörning.
 2. I fönstret som öppnas ser du de löner som inte är uppdaterade och för att se uppdaterade löner väljer du knappen Urval och sen något av alternativen, uppdaterade löner detta år, uppdaterade löner föregående år, uppdaterade löner alla, uppdaterade löner valfritt år.
 3. Markera den eller de löner som du vill ta bort. Du kan sortera lönerna genom att klicka på kolumnerna. För att markera flera löner samtidigt kan du använda [Shift] + piltangenterna. Om du vill ta bort en hel lönekörning kan du t ex sortera på journalnr och markera den första lönen hålla nere [Shift] och sen markera den sista lönen. Då blir alla löner emellan markerade. Du kan också markera den första lönen och hålla nere [Shift] och använda [pil nedåt] tills du har markerat alla löner du önskar. Välj sen knappen Ta bort.
 4. Nästa fönster som visas är Alternativ för utskrift journal. Skriv ut journalen genom att välja OK. Programmet kommer automatiskt att uppdatera lönetotalerna när du har återställt löner. Om du har automatisk överföring till bokföring kommer programmet att skapa en verifikation som korrigerar bokföringen.
warning Created with Sketch.