Bjorn Lunden

Återanställning

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus.

I lönemodulen finns det en funktionalitet för att hantera återanställning, dvs att anställa en person som tidigare varit anställd igen. Det gäller både dig som kör vårt mindre löneprogram och dig som använder semesterhanteringen i Lön Plus. Viss hantering blir dock olika beroende på om du använder semesterhanteringen eller ej. 

För att kunna återanställa en person krävs att du först avslutat den tidigare anställningen. Detta görs i BL Lön genom att ange ett slutdatum på anställdakortet. Om du använder semesterhanteringen i BL Lön Plus finns en funktion för att registrera en slutlön då det i det fallet finns en automatik för utbetalning av kvarvarande semester den anställde har rätt till. Du kan läsa mer om slutlön i BL Lön Plus här.

Återanställning via anställdaregistret

Under Uppläggning – Anställda – knappen Mer kan du välja Visa anställda som slutat. Då presenteras alla anställda som tidigare varit anställda på företaget i en separat lista. När de tidigare anställda visas i listan ersätts knappen Ny mot Återanställ, och det är på denna knapp du klickar för att återanställa en person.

OBS! Du kan endast återanställa personer med fullständigt personnummer/samordningsnummer, personerna i exemplet nedan skulle inte gå att återanställa då de har fyra nollor i slutet av personnumret.

Det som händer är att ett nytt anställdakort läggs upp och den anställde får ett nytt id. Det är detta nya id som ska användas i lönehanteringen framöver. 

OBS! Om den tidigare anställde har bokstäver som id måste du manuellt skriva in ett nytt id i form av siffror.  

Den tidigare posten för personen kommer också att finnas kvar, men ska inte användas vid löneregistrering. Däremot kommer vissa uppgifter hämtas automatiskt från det tidigare anställdakortet för personen som återanställs (exempelvis adressuppgifter och löneuppgifter som ackumulerad lön mm). Dagens datum föreslås som nytt anställningdatum, för att justera detta behöver du markera raden och välja Redigera för att ändra. När du sedan sparat den nya anställningen och går in på anställdakortet igen kommer du att kunna se de olika anställningsperioderna på anställdakortets första flik.

Uppgifter som hämtas från den tidigare anställningen är:

 • Namn, personnummer och övriga grunduppgifter
 • Månadslön/timlön/bilförmån och övriga inställningar som exempelvis löneavtal på fliken Lön och skatt. Även ackumulerad lön, förmån och skatt hämtas. Arbetsschema måste dock kopplas på nytt. Även semesteravtal hämtas från den tidigare anställningen.
 • Fasta lönerader
 • De flesta avvikelser som är registrerade på den tidigare anställningen (under fliken Semester och ackumulatorer) följer med till den nya anställningen, eftersom antalet semestergrundande frånvarodagar gäller per intjänandeår och inte per anställning. Du kan läsa mer om semestergrundande frånvaro här. Registrerad tjänstledighet och eventuella semester- och komptidssaldon följer inte med.
OBS! Inga uppgifter om semester följer med till det nya anställdakortet, eftersom personen förutsätts ha fått en slutlön och därmed kvarvarande semester utbetald i samband med att den tidigare anställningen avslutats.

Historik för återanställd

I och med att det läggs upp ytterligare ett anställningsid för de återanställda personerna kommer uppgifter att hämtas från båda dessa poster i nedanstående historik-/statistik-rapporter:

 • Lönestatistik till Bygglösen
 • Lönestatistik till Collectum
 • Fora-rapportering
 • Lönestatistik till Svenskt Näringsliv
 • Lönestatistik till SCB
 • Kontrolluppgifter (normalt inte aktuellt längre)
 •  Rapporterna som återfinns under Historik – Lönehistorik:
  • Löner ackumulerat innev. år
  • Lönearter ackumulerat innev. år
  • Kontrolluppgiftslista innev. år
  • Transaktionslista
  • Lönearter sammandrag
  • Fackavgifter
warning Created with Sketch.