Bjorn Lunden

Kontrollista

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

Innan du skriver ut och uppdaterar lönebeskeden via Utskrift – Lönebesked kan du skriva ut en kontrollista som innehåller alla uppgifter om lönerna som ska skrivas ut. Den här listan kan t ex vara lämplig som underlag för personalansvarig chef. Välj knappen Kontrollista för att skriva ut listan.

Du kan också skriva ut kontrollistan under Utskrift – Kontrollista under förutsättning att det finns ouppdaterade löner registrerade. Du kan inte skriva ut en kontrollista för löner som är uppdaterade.

warning Created with Sketch.