Björn Lundén AB

Registrera sjukfrånvaro och karensavdrag i BL Lön

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön

Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen med ett karensavdrag. I BL Lön (lilla lön) innebar det några nya lönearter och ett nytt sätt att registrera sjuklön. 

Exempel Månadslön»

Exempel Timlön»

De lönearter som ska användas för att få korrekt beräkning är följande;

  • 263 – Karensavdrag månadslön
  • 264 – Karensavdrag timlön
  • 274 – Sjukavdrag/timme, dag -14 (månadslön)
  • 275 – Sjuklön/timme, dag -14 (månadslön

Har du inte dessa i ditt program behöver du importera lönearterna.

Importera lönearter

För att importera lönearter i löneprogrammet går du via Uppläggning – Lönearter – Mer – Importera lönearter och väljer sedan respektive löneart enligt nedan. Löneart 274 och 275 kan namnändras (det gäller även egna lönearter), men om ni hellre vill importera dessa måste ni ge de importerade lönearterna andra id-nr. Det spelar ingen roll vilka nummer ni väljer, huvudsaken är att ni vet vilka lönearter ni ska använda vi sjukfrånvaro.

Konstanter

Det är viktigt att konstanten K7 (Uppläggning – Anställda – välj anställd – fliken Lön och skatt – Konstanter för användning i formler på lönearter) är ifylld för att karensavdraget ska kunna beräknas.

Exempel månadslön

Enligt karensreglerna ska den anställde få både sjuklön och sjukavdrag från dag ett, första sjukdomstimmen. Du måste även tänka på är att karensavdraget är ett stycke, inte timmar eller dagar.

Anna är sjuk totalt 2 dagar

Om Anna är sjuk en dag, ser registreringen ut så här:

Som du ser är karensavdraget lika mycket som sjuklönen vilket gör att sjuklönen för de första åtta timmarna inte betalas ut.

Om Anna däremot är sjuk del av dag, tex. 4 timmar, ser registreringen ut så här:

Karensavdraget kommer alltid att vara ett helt stycke när man registrerar lönearten för karensavdrag och i Annas fall är det totalt 854,88 kronor. Däremot får ett karensavdrag aldrig vara högre än vad den totala sjuklönen är. Vid sjuk del av dag måste därför karensavdraget justeras manuellt. I det här fallet blev den totala sjuklönen 427,44 kronor och därför justeras karensavdraget till samma summa.

Exempel timlön

Enligt karensreglerna ska den anställde få sjuklön från dag ett, första sjukdomstimmen. Du måste även tänka på är att karensavdraget är ett stycke, inte timmar eller dagar

Bengt är sjuk totalt 2 dagar

Eftersom den anställde, enligt de nya karensreglerna, får sjuklön från dag ett så ska även ett karensavdrag göras.

Om Bengt är sjuk en dag, ser registreringen ut så här:

Som du ser är karensavdraget lika mycket som sjuklönen vilket gör att sjuklönen för de första åtta timmarna inte betalas ut. 

Om Bengt däremot är sjuk del av dag, tex. 4 timmar, ser registreringen ut så här:

Karensavdraget kommer alltid att vara ett helt stycke när man registrerar lönearten för karensavdrag och i Annas fall är det totalt 1 152 kronor. Däremot får ett karensavdrag aldrig vara högre än vad den totala sjuklönen är. Vid sjuk del av dag måste därför karensavdraget justeras manuellt. I det här fallet blev den totala sjuklönen 576 kronor och därför justeras karensavdraget till samma summa.

Om en anställd tillfälligt ändrar sysselsättningsgrad

Om en anställd tillfälligt ändrar sysselsättningsgrad, till exempel på grund av partiell föräldraledighet, kan sysselsättningsgraden behöva justeras för att korrekt karensavdrag ska beräknas.  Antingen genom att ändra konstanten K7 för de med timlön eller genom att använda konstanten SSG (SK%) på anställdakortet. Uppläggning – Anställda – välj anställd – Fliken Lön och skatt – Konstanter för användning i formler på lönearter.

Anställda med månadslön

Om en anställd med månadslön ändrar sysselsättningsgrad ska karensavdragen normalt beräknas på den nya sysselsättningsgraden. Om ändrad sysselsättningsgrad beror på t ex partiell föräldraledighet ska ni behålla månadslönen i K1 och lägga till ett värde på sysselsättningsgraden på konstanten SSG (SK%) (detta visar sysselsättningsgrad i %). Kom också ihåg att registrera frånvaron, t ex föräldraledighet. Konstanten SSG% hittar du på anställdakortet under konstanter (se nedan).

Anställda med timlön

Om anställda med timlön ändrar sysselsättningsgrad kan ni ändra veckoarbetstiden i konstanten K7. Eller, om ni vill ha kvar den konstanten för andra beräkningar, så lägger ni till SSG (SK%) på samma sätt som ovan. I sådana fall måste ni även lägga till SK% i formeln för karensavdrag på löneart 264 och multiplicera det med K7.

Rörliga lönedelar (GL)

Om en anställd har rörliga lönedelar, t ex provision, som ska ligga till grund för sjuklön och karensavdrag kan detta anges på anställdakortet (konstanten Rörliga lönedelar – GL). Se också över era formler för sjuklön om ni använder denna konstant. Rörliga lönedelar beräknas som ett snitt där det är lämpligt att kolla 1-3 månader bakåt. I vissa fall kan en längre jämförelsetid behövas, t ex om de rörliga lönedelarna varierar kraftigt. Läs mer om hur du ändrar i formler under ”Löneavtal” ovan.

Månadslön

För anställda med månadslön ska GL anges som ett genomsnitt per månad. Ändring i formeln måste göras för att programmet ska ta hänsyn till detta.

Timlön

För den med timlön anges GL som ett snitt per timme. Ändring i formeln måste göras för att programmet ska ta hänsyn till detta.

warning Created with Sketch.