Björn Lundén AB

Fackrapport/Granskningslista

Uppdaterad

I vissa branscher, t ex i byggbranschen, ska arbetsgivaren enligt kollektivavtalet göra avdrag för fackföreningsavgiften på den anställdes lön och sedan betala in avgiften till fackföreningen.

Arbetsgivaren måste då skicka in en särskild rapport till fackföreningen, en så kallad granskningslista. Listan innehåller uppgifter om arbetade timmar och bruttolön för var och en av de anställda.

Den löneart för timlön som du angett på anställdakortet kommer automatiskt med på granskningslistan med arbetade timmar och bruttolön. Vill du att någon annan löneart ska komma med måste du under Uppläggning – Lönearter – fliken Fackavgift och ackumulatorer markera belopp eller antal.

Arbetsgång

  1. Välj UtskriftFackrapporter Granskningslista.
  2. Här kan du själv göra ett urval: Typ av listutskrift – Här kan du välja mellan Granskningslista år och Granskningslista datumintervall.
    Anställd – Om du markerat rutan kan du ange ett visst intervall av anställningsnummer. Gör du ingen markering ­gäller utskriften samtliga anställda.
    Kategori – Om du markerat rutan kan du välja kategori. Den här rapporten gäller normalt endast kategorin Arbetare. Du ska ange 0 för arbetare och 1 för tjänstemän.
    Utbetalningsår/utbetalningsdatum – Ange det som rapporten ska omfatta.
  3. När du gjort dina urval bekräftar du med OK.
warning Created with Sketch.