Björn Lundén AB

Kontroll lön

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

I fönstret Kontroll Lön ser du alla löner du har registrerat. Det ger dig en bra överblick som alternativ till att skriva ut från historiken i programmet.

Om du markerar Visa alla anställdas löner, ser du alla registrerade löner. Vill du titta på en enskild anställds löner ska rutan inte vara markerad. Då markerar du istället den anställde till höger och ser då samtliga löner som finns registrerade på denne.
Du kan också välja att visa löner inom ett visst datumintervall i listan. Markera då rutan Visa endast löner inom datumintervall och fyll i för vilken period du vill se lönerna. Vill du se alla anställdas löner du registrerat under detta datumintervall markerar du Visa alla anställdas löner. Listan med lönerna går att sortera genom att klicka på respektive kolumn.

Flaggorna ute till höger bredvid varje rad visar status på den aktuella lönen. En gul flagga betyder att lönen inte är uppdaterad, alltså bara sparad i löneregistreringen, är flaggan grön så är lönen uppdaterad. Likaså visar skrivarikonen om lönebeskedet är utskrivet eller inte.


Knappar i Kontroll lön

  • Öppna – Om du markerar en lön och väljer knappen Öppna ser du alla uppgifter om den lönen och även hur den är bokförd. Här kan du skriva ut en Specifikation och även ett Lönebesked. Här ser du också följande uppgifter: Bruttolön, Preliminärskatt, Ersättningar, Avdrag och Förmåner. Bilden nedan visar hur fönstret ser ut.
  • Utskrift – Här kan du skriva ut en lista på alla löner.
  • Lönebesked – Här kan du skriva ut ett befintligt lönebesked. Om du väljer att skriva ut ett lönebesked som är ouppdaterat kommer du att komma till fönstret Löner klara att uppdatera. Läs mer om att uppdatera löner här.
  • ePost – Du kan välja att ePosta lönebeskedet direkt till den anställde den här vägen om du har en ePostadress inlagd på anställdakortet.
  • Avsluta –  När du är klar med kontroll lön väljer du knappen Avsluta.

Om du markerar en rad och väljer Öppna får du fram ett fönster som heter Information lön. Du kan även dubbelklicka på en av raderna för att få upp samma informationsruta.

Här ser du information om den anställde och den specifika lönen. Du ser vilka lönearter som har använts och hur lönen är konterad.

I Information lön finns följande knappar:

  • Specifikation – Här kan du skriva ut den information som du ser under Information lön.
  • Lönebesked – Du kan skriva ut lönebeskedet för den valda lönen.
  • Dok – Om du valt att koppla ett dokument till just denna lön så kan du se det dokumentet här. Du kan även koppla ett nytt dokument till lönen. Det kan exempelvis vara en timrapport, ett kvitto på ett utlägg eller liknande. Det krävs dock att detta dokument finns sparat som fil.
  • Visa verifikation – Om du valt att ha automatuppdatering till bokföringen från löneprogrammet så kan du öppna verifikationen här.
  • Avsluta – När du är klar med Information lön väljer du Avsluta.
warning Created with Sketch.